Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מס שבח – וזכויות בניה שלא נוצלו

#33404

Re: מס שבח – וזכויות בניה שלא נוצלו

שלום רב ישנו סע' בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) אשר עוסק בנושא זה וכותרתו "כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בנייה" ולגופו של עניין, עצם קיומן של זכויות בנייה נוספות אינו פוגע במתן הפטור לדירה. יש לשים לב למס' גורמים – שווי הדירה, מועד סיום בניית הדירה וכיו"ב. לפרטים תוכל לפנות אלי ישירות


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן