Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מרחק מדידה למקלט לצורך קבלת פטור ממ"ד

#35332
-3537
משתתף

Re: מרחק מדידה למקלט לצורך קבלת פטור ממ"ד

אכן מדובר בקיבוץ. בתוכנית הבינוי אין צפי לשינוי האיזור המיועד לחציית המדשאות עד למקלט. לכן אם מרחק ההליכה עומד בקריטריונים חשבנו להגיש בקשה לפטור. (אני המתכננת) תודה.


דילוג לתוכן