Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: נפלאות החוק: 'עבודה מצומצמת'

#33340
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: נפלאות החוק: 'עבודה מצומצמת'

מעניין… במידה וטבלת חישוב השטחים בהיתר המקורי מצביעה על האיזור המקורה כשטח עיקרי למגורים- אכן מספיקה בהחלט בקשה ל'עבודה מצומצמת'. והנה, למרות שלא ראיתי את התכניות, אני מרשה לעצמי לשער כי השטח המקורה לא נכלל, כפי שהיה נהוג באותן שנים, בסכום השטחים העיקריים. כך היה נהוג אז לגבי מרפסות מקורות, כי הממסד בתמימותו האמין שעם ישראל לא ירחיב את הסלון לכיוון המרפסת בלי להודיע מראש. מצב זה יכל להישאר כך לעד, כל עוד לא עושים שינוי. בינתיים העם סגר כל מרפסת מקורה אפשרית והתקנות השתנו. היום, בכל בקשה חדשה שמוגשת, יש לבצע חישוב שטחים חדש, המתאים לתקנות הקיימות לגבי קירויים, ושטח כזה חייב להיכלל בסכום השטחים העיקריים המבוקשים לעניין אחוזי הבניה, גם אם הבנייה היא בחלונות בלבד, וגם אם היית מרחיב את המבנה מכיוון אחר לחלוטין.  לכן אני משער שבמקרה כזה הוועדה  המקומית לא תאפשר בקשה ל'עבודה מצומצמת'. אנא בדוק את חישוב השטחים והחזר לי תשובה. נמשיך משם לגבי האופ' העומדות לרשותך.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן