Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: נפלאות החוק: 'עבודה מצומצמת'

#33338
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: נפלאות החוק: 'עבודה מצומצמת'

במידה והמרפסת אכן מופיעה במניין השטחים ה'כלליים'  אני לא רואה סיבה מדוע לא תוכל להגיש בקשה ל'עבודה מצומצמת', ע"מ לסגור אותה בחלונות. אני ממליץ לפנות במכתב רשום, המפרט כי ערכת שיחות עם פקידים ואתה מבקש לדעת מדוע לא מאפשרים לך להגיש בקשה ל'עבודה מצומצמת'. ייתכן שתיענה ע"פ פרשנות חוק מסויימת- לדוגמא: השינויים בחזית המבנה מחייבים הגשה מלאה לצורך בדיקה אדריכלית. תשובה לטענה זו אולי תמצא בפרק  'רישוי'  בחוק התכנון והבניה (סעיף 145.2) , אשר מוציא מרפסות מכלל חובה זו.  במקביל פתוחה בפניך האפשרות להגיש את הבקשה המצומצמת, להיתקל בסירוב, ולערער בפני וועדת הערר. אלו הדרכים החוקית להתמודד עם הבעיה, ורק עליהן אמליץ. לבנות ללא היתר? להגיד במשפט "אבל ניסיתי"?: החוק אינו מכיר בבניה ללא היתר- נקודה. מבחינתו אתה חייב למצות  את כל האפשרויות החוקיות לערעור- כפי שפירטתי, טרם הבניה. כל עוד לא עשית זאת- האחריות על בניה לא חוקית, בכל שלב, תהיה עליך בלבד גם אם ברשותך הקלטות של פקידים. אינני יכול להמליץ לך לבנות ולחכות לפקחים גם משום שזה לא חוקי, וגם בשל האנרגיות ה'לחוצות' שצעד כזה גורר (אע"פ שבפועל- חצי מעם ישראל נוהג כך כשמדובר בשינויים מזעריים במבנה, ולפקחים בד"כ לא ממש אכפת משינויים כאלה). אגב, העובדה שהמרפסת כלולה במניין אגרת הארנונה איננה קשורה לאופן הצגתה בהיתר, אלא לשימוש בה בפועל. לידיעת כולם: ניתן ע"פ החוק לגבות ארנונה גם משטח שהוקם ללא היתר בניה כלל. תתחיל עם מכתב לוועדה. ספר לנו מה קורה. ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן