Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ספרי לנו על תוצאות הבדיקה

#33229
-3968
משתתף

Re: ספרי לנו על תוצאות הבדיקה

המועצה התייעצה עם עורך דין – נאמר כי עלינו לשלם על כל הבניה החדשה ואין אפשרות לקזז את השטח הקיים כעת והמועד להריסה. מבחינתנו – בשלב זה, לא נתחיל לשנות את התוכניות ולהחתים מחדש, ואם לא ימצא איזה תקדים או חוק – נשלם על הכל. לגבי "בונים חדשים" – כדאי לחשוב על העניין מראש ולהכין תוכניות בהתאם. העובדה שעושים הרחבה (ולא בניה חדשה לגמרי) גם יכולה לחסוך בניית ממ"ד במקרים ובאיזורים מסויימים, ויביא לחיסכון של הרבה כסף….


דילוג לתוכן