Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרצלציה

#33205

Re: פרצלציה

שלום קשה להשיב בוודאות בגלל חוסר נתונים. ככלל, החבות בהיטל השבחה תקום בעקבות עליית שווים של המקרקעין עם אשור תכנית מתן הקלה או אישור שמוש חורג. עליך לבחון מה היה מצב זכויות הבנייה כשרכשת את המגרש ומהו מצבם היום. במידה שאושרה תכנית משביחה, או שאתה מתכוון להגיש תכנית חלוקה, שהינה תכנית משביחה, תקום חבות. ואילו, במידה שזכויות הבנייה לא שונו ואתה מבקש לבנות תוך ניצול הזכויות הקיימות, לא צפויה חבות. אגרות משלמים עם בקשה להיתר. אשמח לעמוד לרשותך להבהרה וליתר פירוט עם קבלת פרטים נוספים. שנה טובה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן