Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קיר תמך הגובל עם שטח ציבורי

#36922
-3195
משתתף

Re: קיר תמך הגובל עם שטח ציבורי

תודה ארז, שאלה נוספת שיש לי בחוזה שלי מול היזם יש סעיף שאומר כך: החברה צריכה לבצע את עבודות הפיתוח לרבות עבודות עפר ויישור מפלס הקרקע, הכשרת המגרש לבניה עפ"י התב"ע וביצוע בניית קירות תמך ככל שיידרשו. האם במקרה הנ"ל הקיר לא חל עליהם? תודה, ניר


דילוג לתוכן