Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ערעור על שומת שמאי הוועדה

 • This topic is empty.
מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #31267
  ריאד
  משתתף

  ערעור על שומת שמאי הוועדה

  שלום רב
  מהו התהליך הנכון והיעיל לערעור על שומת השבחה מופרזת של שמאי הועדה בגין קבלת הקלת בהעברת אחוזי בנייה מקומה לקומה ללא חריגה מסך הכל אחוזי בנייה מותרים?
  תודה מראש

  #38752
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  ערעור על שומה היטל השבחה

  שלום, הגשת ערר על שומת היטל השבחה: אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה (ראה הסבר למטה), יכול החייב בהיטל להגיש ערר על היטל ההשבחה שקיבל בפני ועדת ערר לפיצויים תוך 45 יום מיום עריכת השומה. אם לא נדחתה הערכת שיעור ההשבחה, יכול החייב להגיש ערר בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה. הוועדה יכולה לקבל את הערר או לדחות אותו, בחלקו או במלואו. הגשת ערר לועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה או ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים אינה מעכבת את מימוש הזכויות במקרקעין, אם החייב שילם את היטל ההשבחה. במקרה של היתר בנייה למגורים של החייב או של קרוביו, הגשת הערר אינה מעכבת את מתן ההיתר רק אם החייב נתן ערובה לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת.   דחיית הערכת שיעור ההשבחה- הוועדה המקומית רשאית לדחות את הערכת שיעור ההשבחה עד למימוש הזכויות בנכס באמצעות מכירתו, רישומו בלשכת רישום המקרקעין, התחלת השימוש על פי התכנית או קבלת היתר בנייה. הוועדה המקומית אחראית להודיע לחייבים בהיטל אם החליטה לדחות את עריכת השומה עד למימוש. בעל מקרקעין שקיבל הודעה על דחיית הערכת שיעור ההשבחה יכול לדרוש מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאפשר לו לשלם מייד את ההיטל שחל עליו. הוועדה המקומית תערוך שומת השבחה לגבי אותם מקרקעין תוך 90 יום מקבלת הדרישה של בעל המקרקעין. אם החייב לא ישלם את ההיטל הוא לא יוכל לבצע בפנקסי המקרקעין פעולות שיממשו את הזכויות במקרקעין כדוגמת מכירה. כמו כן לא יוצא היתרבנייה למקרקעין, לא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג בהם. מינוי שמאי מייעץ-  ועדת ערר שהוגש בפניה ערעור על היטל השבחה רשאית לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין ולבקש ממנו למנות שמאי מייעץ, שיגיש חוות דעת בכתב בנוגע לערר. שכר הטרחה של השמאי המייעץ יהיה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), התשס"ט-2009, בתוספת מע"מ, ושני הצדדים ישלמו אותו בחלקים שווים, אלא אם יחליט השמאי המייעץ לחייב צד אחד במלוא הסכום. אם מונה שמאי מייעץ, תינתן הזדמנות לוועדה המקומית לטעון את טענותיה ביחס לחוות הדעת, ובעל הקרקע החייב בהיטל יוכל לערוך שומה מטעמו, באמצעות שמאי מקרקעין. רק לאחר שמיעת הטיעונים של שני הצדדים תינתן החלטת ועדת הערר. על החלטה זו של ועדת הערר ניתן לערער לבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום.   מינוי שמאי מכריע- החייב בהיטל, אם אינו חולק על עצם ההיטל, רשאי לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בתוך 45 יום (אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה) או בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה (אם לא נדחתה הערכת שיעור ההשבחה) ולהגיש בקשה למנות שמאי מכריע מתוך הרשימה שאישר שר המשפטים. יו"ר מועצת שמאי המקרקעין יודיע בתוך 15 יום ממועד קבלת הפנייה על זהותו של השמאי המכריע שמינה. השמאי המכריע ידון ויכריע לגבי גובה החיוב, ויודיע על כך לוועדה ולחייב תוך 60 יום מיום תגובה אחרונה של הצדדים או מיום הדיון האחרון. שני הצדדים יכולים לערור על החלטת השמאי המכריע בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטלהשבחה תוך 45 יום מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע. שכר הטרחה של השמאי המכריע יהיה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), התשס"ט-2009), בתוספת מע"מ, ושני הצדדים ישלמו אותו בחלקים שווים, אלא אם יחליט השמאי המכריע לחייב צד אחד במלוא הסכום.


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

  #38751
  ריאד
  משתתף

  תודה ארז

  אבל לא מובן איך הגשת הערר לא מעכבת קבלת היתר אם הוועדה דורשת כתנאי לקבלת היתר קודם כל לשלם את ההיטל ? האם בכדי לא לעכב קבלת ההיתר אפשר לשלם עכשיו ולהגיש ערר אחר קבלת ההיתר?! מבקש ההיתר לא נתן כל ערובה שהיא לתשלום היטל השבחה בהליך ההיתר .  


  #38750
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  ערר על היטל השבחה- תשלום תחת מחאה

  ייתכן שמה שצריך לעשות על מנת לא לעכב את ההיתר הוא "תשלום תחת מחאה". ניתן להתייעץ עם עורך דין איך לבצע את זה, אבל בעיקרון אפשר פשוט לכתוב מכתב רשום לועדה שמסביר שהתשלום נעשה תחת מחאה, וכן לרשום ע"ג הצ'ק "תחת מחאה". פרטים בקישור הבא.  באופן זה ההיתר לא מתעכב ומבקש ההיתר שומר לעצמו את הזכות לערער עליו אח"כ.


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן