אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

קירות גדר/תומכים - גבהים

4 posts / 0 new
התגובה האחרונה
sidan
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 8 שנים 4 חודשים
הצטרפ/ה: 21/02/2013 - 13:08
קירות גדר/תומכים - גבהים
גירסה להדפסהSend by email

 

מתנצל מראש על אריכות ומורכבות השאלות.
1.     אודה על הסבר משפטי לגבי תקנות התכנון והבניה סעיף 4.09 - בניה מותרת במרווחים
התקנה מאפשרת להתיר "גדר שגובהה 1.5 מטרים לכל היותר ... מפני הקרקע הגבוהים ביותר, הסמוכים לגדר".
א.     כאשר קיים שיפוע לאורך הגדר - האם ההגדרה חלה על כל נקודה לאורכה, או מתייחסת למיקום הגבוה ביותר לכל האורך?
כאשר המגרש ארוך (43 מ') והפרש הגבהים לאורכו משמעותי (3 מ'), האם מותר לבנות קיר שבנקודה הנמוכה גובהו יהיה הפרש הגבהים לכל האורך, בתוספת 1.5 מטר?
ב.     האם הכוונה לקרקע טבעית?
אם הקרקע מוגבהת במסגרת הבניה במידה משמעותית (כך שקיר הגדר הופך לקיר תומך), האם ה-1.5 מטר מתייחס לפני הקרקע לאחר ההוספה?
2.     האם נדרשת הסכמת השכנים (חלקות סמוכות) לבניית קיר תומך שאיננו מחויב עקב אילוצי פני הקרקע הטבעיים, אלא הוא תולדה של תכנית הבניה?
מדובר במגרש צר וארוך בחלקה דו-משפחתית, עם שיפוע מתון כלפי מטה לאחור. אנחנו שכנים בחלקה סמוכה.
הבונים (האדריכל עורך הבקשה ואשתו, בעלי המגרש) יצרו אילוץ ע"י התנתקות מהבית הצמוד, הגבהת מפלס הרצפה, הגדלת שטח ק' הקרקע בכ-38% (קבלו הקלה ע"ס הצגת קירות הגדר בגובה 1.5 מ' כלפי קרקע השכנים ב-7 מידות ישירות בתוכניות הבקשה, כאשר לפי המפלסים גובה הגדרות הגיעו עד 5.75 מ' (!); בתכניות ההיתר "נעלימו" מידות אלה ולא צוינו אחרות במקומן - אך לפי המפלסים, גובה הקיר בגבולנו הגיע ל-4.5 מ').
קבלו תמיכה גורפת במנהל ההנדסה בעירייה. אחרי שהצלחנו לערב את ראש העיר, מבקשים כעת קיר גדר/תומך בגובה 2 מ' כלפינו, קיר תומך נוסף של 80 ס"מ במרחק 60 ס"מ (40 ס"מ מרווח "רצועת גינון").
ברור שבעתיד, מטעמי בטיחות, תתווסף לזה גדר קלה (שלא מופיעה כעת בתוכנית).
האם יכולים לכפות זאת עלינו?
3.     האם בניית קירות תומכים חייבת להיות מצוינת במפורש בהיתר הבניה?
אם בתוכניות הבקשה הוסתר הדבר - מופיעות מידות גובה הגדרות לפני הקרקע בצד השכנים של 1.5 מטר בלבד (אך לפי המפלסים מתגלה גובה גדול משמעותית מכך), ובהתאם לכך נכתב בהיתר "מותר: ... חניה מקורה וגדרות", ולא הותרו קירות תומכים - האם מותר לבנות קירות תומכים?
4.     התוכניות שהוגשו (כבר מספר פעמים) כוללות עשרות תרמיות (כמו המצוינת לעיל, שהן החמורות יותר), אי אפשר לטעון ל-"טעויות בתום לב" כי כולן מגמתיות.
האם העירייה חייבת להעמיד אותם לדין לפי סעיף 214 לחוק התכנון והבניה?
כיצד כופים זאת עליה - פניותינו לא זוכות לשום מענה (לא רק בנושא זה).
5.     במהלך הניסיונות לרבע המעגל, נערכו (פעמיים) שינויים בתוכניות ההיתר הקיים, ע"י הדבקת תוכניות נוספות בסוף ה-"גרמושקה" של ההיתר - מבלי לציין שנעשה שינוי, ללא תאריך, מבלי לבטל התוכניות המתאימות בגרמושקה המקורית (כך ישי כעת תוכניות תואמות עם הגדרות סותרות).
האם בוצעה ע"י עורך התכניות עבירת זיוף, בעידוד מנהל ההנדסה?
6.     איך מטפלים בשלילת רשיון האדריכלות של עורך התוכניות/הבונה?
האם יש סיכוי להשיג זאת?
7.     הבניה הופסקה כעת (אחרי שנוצקו כלונסאות לקירות הגדר וניבנה קיר כלפי השכנים הצמודים), בעקבות סיור ראש העיר באתר ופרסום בקשה להקלה לפי דרישתו (ההקלה מתייחסת החלפת מסלעה בקיר תומך במרחק 4.2 מ' מגבול השכנים שמאחור).
כיצד משיגים ביטול ההיתר/צו הפסקת עבודות הבניה?
האם ועדת ערר היא כתובת לזה, אחרי שהיתר הבניה הוצא לפני כשנה?
מצרף שתי תמונות עם מה שנבנה כבר בגבול השכנים הצמודים, כפי שנראה מחלון שלנו.

תודה.

ארז מירב
התמונה של ארז מירב
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 2 שעות 50 דקות
הצטרפ/ה: 12/05/2009 - 03:36
קיר תמך, גובה גדר

שלום,

אנסה בכל זאת לענות.

1.     אודה על הסבר משפטי לגבי תקנות התכנון והבניה סעיף 4.09 - בניה מותרת במרווחים
התקנה מאפשרת להתיר "גדר שגובהה 1.5 מטרים לכל היותר ... מפני הקרקע הגבוהים ביותר, הסמוכים לגדר".

- אם משני צידי הגדר יש גבהים שונים המדידה תיעשה מהקרקע בעלת המפלס הנמוך יותר.

א.     כאשר קיים שיפוע לאורך הגדר - האם ההגדרה חלה על כל נקודה לאורכה, או מתייחסת למיקום הגבוה ביותר לכל האורך?
כאשר המגרש ארוך (43 מ') והפרש הגבהים לאורכו משמעותי (3 מ'), האם מותר לבנות קיר שבנקודה הנמוכה גובהו יהיה הפרש הגבהים לכל האורך, בתוספת 1.5 מטר?

- המדידה תתבצע בכל נקודה.

ב.     האם הכוונה לקרקע טבעית?
אם הקרקע מוגבהת במסגרת הבניה במידה משמעותית (כך שקיר הגדר הופך לקיר תומך), האם ה-1.5 מטר מתייחס לפני הקרקע לאחר ההוספה?

- מפני הקרקע הסופיים

2.     האם נדרשת הסכמת השכנים (חלקות סמוכות) לבניית קיר תומך שאיננו מחויב עקב אילוצי פני הקרקע הטבעיים, אלא הוא תולדה של תכנית הבניה?

- כן, במידה והוא נבנה על גבול המגרש ביניהם.

מדובר במגרש צר וארוך בחלקה דו-משפחתית, עם שיפוע מתון כלפי מטה לאחור. אנחנו שכנים בחלקה סמוכה.
הבונים (האדריכל עורך הבקשה ואשתו, בעלי המגרש) יצרו אילוץ ע"י התנתקות מהבית הצמוד, הגבהת מפלס הרצפה, הגדלת שטח ק' הקרקע בכ-38% (קבלו הקלה ע"ס הצגת קירות הגדר בגובה 1.5 מ' כלפי קרקע השכנים ב-7 מידות ישירות בתוכניות הבקשה, כאשר לפי המפלסים גובה הגדרות הגיעו עד 5.75 מ' (!); בתכניות ההיתר "נעלימו" מידות אלה ולא צוינו אחרות במקומן - אך לפי המפלסים, גובה הקיר בגבולנו הגיע ל-4.5 מ').
קבלו תמיכה גורפת במנהל ההנדסה בעירייה. אחרי שהצלחנו לערב את ראש העיר, מבקשים כעת קיר גדר/תומך בגובה 2 מ' כלפינו, קיר תומך נוסף של 80 ס"מ במרחק 60 ס"מ (40 ס"מ מרווח "רצועת גינון").
ברור שבעתיד, מטעמי בטיחות, תתווסף לזה גדר קלה (שלא מופיעה כעת בתוכנית).
האם יכולים לכפות זאת עלינו?

- אני מציע להיעזר בעורך דין על מנת לבדוק משפטית את העניין

3.     האם בניית קירות תומכים חייבת להיות מצוינת במפורש בהיתר הבניה?
אם בתוכניות הבקשה הוסתר הדבר - מופיעות מידות גובה הגדרות לפני הקרקע בצד השכנים של 1.5 מטר בלבד (אך לפי המפלסים מתגלה גובה גדול משמעותית מכך), ובהתאם לכך נכתב בהיתר "מותר: ... חניה מקורה וגדרות", ולא הותרו קירות תומכים - האם מותר לבנות קירות תומכים?

- יש לבדוק את ההיתר ספציפת. בעיקרון כל אלמנט בנוי לרבות קירות תמך חייב להופיע בהיתר.

4.     התוכניות שהוגשו (כבר מספר פעמים) כוללות עשרות תרמיות (כמו המצוינת לעיל, שהן החמורות יותר), אי אפשר לטעון ל-"טעויות בתום לב" כי כולן מגמתיות.
האם העירייה חייבת להעמיד אותם לדין לפי סעיף 214 לחוק התכנון והבניה?
כיצד כופים זאת עליה - פניותינו לא זוכות לשום מענה (לא רק בנושא זה).

- אנא התייעץ עם עורך דין

5.     במהלך הניסיונות לרבע המעגל, נערכו (פעמיים) שינויים בתוכניות ההיתר הקיים, ע"י הדבקת תוכניות נוספות בסוף ה-"גרמושקה" של ההיתר - מבלי לציין שנעשה שינוי, ללא תאריך, מבלי לבטל התוכניות המתאימות בגרמושקה המקורית (כך ישי כעת תוכניות תואמות עם הגדרות סותרות).
האם בוצעה ע"י עורך התכניות עבירת זיוף, בעידוד מנהל ההנדסה?

- אנא התייעץ עם עורך דין

6.     איך מטפלים בשלילת רשיון האדריכלות של עורך התוכניות/הבונה?
האם יש סיכוי להשיג זאת?

- אנא התייעץ עם עורך דין

7.     הבניה הופסקה כעת (אחרי שנוצקו כלונסאות לקירות הגדר וניבנה קיר כלפי השכנים הצמודים), בעקבות סיור ראש העיר באתר ופרסום בקשה להקלה לפי דרישתו (ההקלה מתייחסת החלפת מסלעה בקיר תומך במרחק 4.2 מ' מגבול השכנים שמאחור).
כיצד משיגים ביטול ההיתר/צו הפסקת עבודות הבניה?
האם ועדת ערר היא כתובת לזה, אחרי שהיתר הבניה הוצא לפני כשנה?

- אנא התייעץ עם עורך דין

בברכה,
ארז מירב, מנהל הפורום
עורך אדריכלות ובניה בישראל
יועץ לנושאי תכנון ובניה
 

eladw80
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 2 חודשים יום אחד
הצטרפ/ה: 17/05/2018 - 18:51
מחיצות זכוכית למשרד

הי!

איזה תשובה מפורטת, תודה, גם אני נעזרתי במה שכתבת למעלה. אשמח רק לשאלה קטנה ממי שיודע או מכיר. האם יש צורך בהיתר בניה גם במקרה של התקנת מחיצות זכוכית למשרד? האם עצם זה שאני בונה בתוך השטח ששיך לי (ולא בחלקו החיצוני) מצריך ממני אישורים מיוחדים? על פניו זה לא פוגע או משנה לשאר בעלי המשרדים במבנה, אבל האם זה כמו דירה מחולקת שצריכה לעבוד אישורים? אשמח להערות והארות בנושא.

תודה!

ארז מירב
התמונה של ארז מירב
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 2 שעות 50 דקות
הצטרפ/ה: 12/05/2009 - 03:36
מחיצות זכוכית למשרד

שלום, למחיצות זכוכית למשרד כמובן שאין צורך בהיתר.

(בבקשה לא להכניס לכאן קישורי SEO)

בברכה,
ארז מירב, מנהל הפורום
עורך אדריכלות ובניה בישראל
יועץ לנושאי תכנון ובניה
 

מודעת גוגל

.


חדש!

אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).
2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק.
3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.