אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

חלוקת תשלומים לפי קומות

נותני חסויות לאתר:

5 posts / 0 new
התגובה האחרונה
סיינהמילר
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 4 שנים 6 חודשים
הצטרפ/ה: 19/11/2015 - 13:16
חלוקת תשלומים לפי קומות

שלום, רציתי לדעת מה חלוקת התשלומים המקובלת לפי קומות לשם התקנת מעלית? בניין ישן של 4 קומות, 16 דירות בצפון תל אביב, ללא קומת קרקע. תודה רבה

עורך דין אבי אלטלף
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 4 שנים חודש אחד
הצטרפ/ה: 18/02/2015 - 12:08
חלוקת תשלומים למעלית

חלוקת התשלומים המקובלת והמתבקשת, היא חלוקה של העלות הכוללת של התקנת המעלית בצורה שווה בין כל בעלי הדירות.

כלומר במקרה שלכם כל דירה 1/16 מהעלות הכוללת.

בברכה

אבי אלטלף, עו"ד

סיינהמילר
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 4 שנים 6 חודשים
הצטרפ/ה: 19/11/2015 - 13:16
תודה על התשובה. לפי הבנתי

תודה על התשובה. לפי הבנתי החלוקה אמורה להיות לפי אחוז ההשבחה של כל דירה שיעלה לאחר בניית המעלית, הרי קומות 3 ו4 יהנו מעליה גדולה בשווי דירתם אז זה לא ממש הגיוני שהתשלום יתחלק בצורה שווה.

עורך דין אבי אלטלף
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 4 שנים חודש אחד
הצטרפ/ה: 18/02/2015 - 12:08
הבהרה

אני מבין את הרעיון שלך, זה רעיון ששמאים אוהבים, אולי בגלל שהוא מייצר עבורם פרנסה. 

לשון החוק שונה ומאוד ברורה בעניין הזה. הדיוק היחיד מהתשובה הקודמת שלי היא שהחלוקה היא שווה, אבל על בסיס שטח הדירות. דירה גדולה תשלום יותר מדירה קטנה.

כמובן שאם תסכימו אחרת את זכותכם לעשות זאת, אבל אני מניח שאין הסכמה.

זה סעיף החוק לעיונך:

התקנת מעלית

59ו.   (א)  בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:

(1)   ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(2)   ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

           (ב)  (1)   בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;

(2)   בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;

(3)   כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;

(4)   התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

           (ג)   (1)   בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;

(2)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

           (ד)  (1)   ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;

(2)   המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

סיינהמילר
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 4 שנים 6 חודשים
הצטרפ/ה: 19/11/2015 - 13:16
הבנתי תודה רבה לך

הבנתי תודה רבה לך

מודעת גוגל

.


אינדקס

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

החסות לאתר באדיבות:

/