אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

החלפת עורך בקשה ראשי (לאחר הוצאת היתר)

נותני חסויות לאתר:

2 posts / 0 new
התגובה האחרונה
ירין
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 2 חודשים 2 שבועות
הצטרפ/ה: 04/11/2018 - 09:48
החלפת עורך בקשה ראשי (לאחר הוצאת היתר)

שלום רב,

אשמח לדעת האם יש אפשרות להחליף את עורך הבקשה הראשי, לאחר שכבר הוצא היתר בניה. באם התשובה הינה חיובית, כיצד ניתן לעשות זאת?

ארז מירב
התמונה של ארז מירב
לא מחובר
נצפה לאחרונה: לפני 2 ימים 3 שעות
הצטרפ/ה: 12/05/2009 - 03:36
החלפת עורך בקשה להיתר בניה

שלום,

ע"פ תקנות התכנון והבניה אין מניעה להחליף עורך בקשה, לכאורה גם ללא קבלת הסכמתו:

112.  (א)  מבקש היתר רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להודיע לרשות הרישוי על החלפת עורך בקשה או עורכי משנה שמונו לפי תקנה 28 באדם אחר המוסמך לשמש עורך בקשה; להודעה על החלפת עורך בקשה כאמור תצורף הודעתו של עורך הבקשה החדש על הסכמתו לשמש עורך הבקשה לכתחילה, בצירוף הודעת מבקש הבקשה להיתר בדבר החלפת עורך בקשה כאמור.

           (ב)  עורך בקשה רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה לרשות הרישוי ולמבקש ההיתר; עשה כן, לא תמשיך רשות הרישוי בבדיקת הבקשה להיתר, כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלפתו בלבד כדי לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם לפי כל דין.

 

ישנה גם התייחסות לעניין ההחלפה התקינה בתקנות המהנדסים והאדריכלים:

.   (א)   מהנדס או אדריכל לא יקבל על עצמו מתן שירותי תכנון, תיאום או פיקוח אלא לאחר שנוכח שהשירות לא היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר.

    (ב)   היה השירות קודם לכן בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר (להלן – המהנדס או האדריכל הקודם) לא יקבל על עצמו מהנדס או אדריכל את המשך מתן השירות אלא אם כן המציא לו לקוחו הסכמה בכתב מאת המהנדס או האדריכל הקודם.

    (ג)    מהנדס או אדריכל קודם יתן ללקוחו הסכמה בכתב כאמור בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בכתב שבו הוסדרו הענינים הבאים:

(1) תשלום שכר טרחתו של המהנדס או האדריכל הקודם;

(2) הזכות להשתמש בתכניות ובמסמכים אחרים שהוכנו בידי המהנדס או האדריכל הקודם;

(3) היקף האחריות המקצועית לשירות שנתן המהנדס או האדריכל הקודם.

    (ד)   לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לידי הסכמה כאמור בתקנת משנה (ג), יתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, בדבר הענינים שבמחלוקת ביניהם.

    (ה)   לא נעשה הסכם בוררות כאמור, רשאית הועדה המאשרת לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות הענין מן הצורך לעשות כן.

    (ו)    הועדה המאשרת רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות הענין, לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של בוררות על-ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.

    (ז)    הועדה המאשרת תתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.

    (ח)   נודע למהנדס או אדריכל, לאחר שהחל במתן שירות, כי השירות היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם, יעכב את המשך מתן השירות עד לאחר הסדר הענינים כאמור בתקנות משנה (ג) עד (ז).

 

 

איך עושים זאת? אם טרם קיבלתם היתר- פשוט מחליפים את התכנית הסופית בתכנית עם חתימות חדשות. אם כבר קיבלתם ואתם לפני טופס אכלוס- מודיעים בכתב בדואר רשום לועדה המקומית ומצרפים את הפרטים של העורך החדש.

בברכה,
ארז מירב, מנהל הפורום
עורך אדריכלות ובניה בישראל
יועץ לנושאי תכנון ובניה
 

מודעת גוגל

.


אינדקס

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

החסות לאתר באדיבות:

בונדקס