Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניה ירוקה: עקרונות תכנון

מבוא

הבניה הירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבניה ולתפעול של הבתים, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בהם.

הגישה הזו מביאה תועלת רבה, הן לדיירים המשתמשים בבתים והן לקבלנים הבונים אותם ע"י הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

מטרת הבניה הירוקה ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך המנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה.

בניה ירוקה: מטרה ושיטה

להלן אבני היסוד של הבניה הירוקה:

 • שימור משאבים טבעיים.
 • הקטנת הפגיעה בסביבה.
 • הגדלת היעילות האנרגטית של הבית.
 • שיפור איכות האוויר (בתוך הבית ומחוצה לו).

בניה ירוקהלהשגת מטרות אלה, נעשה שימוש במספר אסטרטגיות, כלהלן:

 • בידוד תרמי יעיל של הגג, הקירות והחלונות.
 • ניצול מסה תרמית ובידוד תרמי לחסכון באנרגיה לצורך חימום /קירור.
 • תכנון יעיל וחסכוני של השטח בבית וניצולו.
 • תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו ל ניצול של אור טבעי, אוורור טבעי ואנרגית השמש, חיפוי אדמה וכו.
 • מיקום הבית ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה או להחדרה למי התהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר ( חפירה או מילוי ).
 • שימוש באביזרים חסכי מים ואנרגיה.
 • שימוש במקורות אנרגיה נקיים ( רוח, שמש ).
 • מחזור פסולת, מים "אפורים" ומי ביוב.
 • בחירה מדוקדקת של חומרי בניה בהתאם לתכונות המפורטות להלן .
  • חומרי בניה שייצורם דורש מעט אנרגיה
  • חומרי בניה שאינם מתכלים ( חציר, עץ וכו ), או שניתנים למחזור, או שכוללים מרכיבים ממוחזרים
  • חומרי בניה מקומיים
  • חומרי בניה בעלי קיים ארוך שעלות תחזוקתם נמוכה
  • חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר
 • ניצול יעיל של חומרי הבניה להקטנת כמות פסולת הבניין.
 • מזעור הפגיעה בסביבה .
 • יעילות תחבורתית לדיירים.

הבניה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית, דהיינו,היזמים וכל צוות המתכננים, החל משלב התכנון הראשוני והעמדה של הבית, תוך מודעות רבה שלהם לנושא.

חלק חשוב בתכנון הוא התייחסות לעלות הבית לכל מחזור חייו ( Life Cycle Cost ) כשיקול הכלכלי העיקרי ולא לעלות ההשקעה בבניה עצמה.

אחד המיתוסים העיקריים הקשור בבניה הירוקה הוא שהיא נעשית ממניעים אידיאולוגיים ע"י "משוגעים" לדבר, אך אין זה כך. בנוסף לתרומתה לאיכות הסביבה הכללית ולמניעת ניצול משאבים מתכלים, הבניה הירוקה מעניקה יתרונות רבים לבעלים ולדיירי הבית, להלן:

 • הוצאות תפעול נמוכות.
 • איכות ונוחות גבוהה של סביבת הבית (פנים וחוץ).
 • "מכירות" (resale) גבוהה של הבית.
 • כל זאת, ללא עלויות נוספות בהשוואה לבניה רגילה.

מיקום המבנה ופיתוח אתר הבניה

בפרק זה מפורטים הנושאים השונים בהם ניתן ליישם את עקרונות הבניה הירוקה בתכנון ובביצוע עבודות האתר.

1. העמדת הבית

העמדת הבית כך שחזיתותיו הארוכות תפנינה לצפון ולדרום,מאפשרות ניצול פסיבי של אנרגית השמש,להקטנת הצריכה של אנרגיה לחימום ולתאורה.

יש להימנע ככל האפשר מפגיעה בצמחיה ובעצים קיימים.

יש לתכנן את העמדת הבית ומפלס הרצפה כך שתיגרם פגיעה מזערית בפני השטח ויקטנו כמויות החפירה והמילוי.

2. פיתוח האתר

יש לעשות שימוש מרבי בצמחיה הגדלה באזור ושצריכת המים שלה נמוכה.

מומלץ לטעת עצים נשירים שימנעו קרינה ישירה של שמש הקיץ על קירות וחלונות הפונים למערב ולמזרח. במקומות בהם קיימת עוצמת רוח גבוהה מכיוון מסוים בחורף, מומלץ לטעת עצים שימתנו את עצמת הרוח מכיוון זה.

[בניה ירוקה, לבני בוץ, בניה מבוץ, בניה מאדמה] מומלץ לשלב ריצוף חדיר למים ("מרצפות דשא") כדי להקטין את כמות הנגר העילי ולאפשר הרוויה של הקרקע ע"י הגשם.

יש לתכנן מערכת איסוף ואגירה למי הגשם לצורך ניצולם להשקיית הגינה בעונת היובש.

3. ביצוע העבודות באתר

הקטנת כמות פסולת הבניין ע"י חישוב מדוקדק של כמות החומרים הדרושה וניצול יעיל של החומרים.

ריכוז פסולת שניתנת למיחזור במיכלים מיוחדים עפ"י סוגי החומרים ומיחזורם.

תרומה של חומרים ומוצרים עודפים ו/או פגומים לארגוני סיוע שונים, תקטין את כמות הפסולת שתועבר לאתרי פסולת.

תכנון השלד והמעטפת

בפרק זה יפורטו הנושאים השונים בהם ניתן ליישם את עקרונות הבניה הירוקה בתכנון ובביצוע שלד הבניין ומעטפתו.

דף זה מתייחס לבניה המקובלת. בפרקים העוסקים בשיטות בניה חדשות או בשיטות בניה ירוקה, קיימת התייחסות מיוחדת לעקרונות הבניה הירוקה ויישומם בשיטות בניה אלה.

1. יסודות ומרתפים.

התקנת לוחות בידוד (פוליסטירן מוקצף בשיחול ) ברצפות הבאות במגע עם הקרקע (קומת קרקע או מרתף), על קירות המרתף ובהיקף קורות היסוד תבטיח הקטנת מעבר החם מתוך הבית לקרקע שמסביבו. לחילופין, ניתן להשתמש בתבניות בטון מבודדות לצורך יציקת קירות המרתף.

מומלץ להשתמש בבטון ממוחזר גרוס לצורך מילוי חוזר סביב קירות המרתף והיסודות .

2. גגות (ראה מאמר נפרד).

שימוש בלוחות מבניים מבודדים במקום קונסטרוקצית עץ רגילה, יביא לזירוז תהליך הבניה ויקנה חוזק גבוה ובידוד תרמי משופר .

מומלץ להשתמש ברעפי בטון, שייצורם צורך אנרגיה מעטה יותר מאשר רעפי חרס. ניתן להשיגם בגוונים שונים והם עמידים לאורך זמן.

רעפים בגוון בהיר יקטינו את ספיגת אנרגית השמש וישפרו את הנוחות התרמית בתוך הבית.

עדיף השימוש בלוחות בטון סיבי במקום לוחות עץ ב"ארגז הרוח" מאחר שאורך חייהם גבוה בהרבה ואחזקתם מעטה.

3. בידוד תרמי.

הגדלת הבידוד התרמי בקירות ובגג, תוך הקפדה על מניעת "גשרי קור", תקטין את עלויות האנרגיה הדרושות לחימום ולקירור הבית ותשפר את נוחות המגורים בו.

מומלץ להשתמש בבידוד העשוי מסיבי צלולוזה, שמיוצר מנייר ממוחזר, או בצמר זכוכית המכיל מרכיב ממוחזר, ודבקים ללא פורמלדהיד.(דבקים שאינם פולטים גזים רעילים לחלל הבית).

4. חלונות.

שימוש בזיגוג כפול מפחית את איבוד החום בחורף ואת חימום הבית מקרינת השמש בקיץ, וכן משפר את הבידוד האקוסטי של הבית.

חלונות שמסגרתם עשויה מעץ, ויניל (CPVC), או פיברגלס, מבודדים טוב יותר מאשר חלונות אלומיניום. (ייצור האלומיניום הוא תהליך עתיר אנרגיה, והקטנת השימוש בו תקטין את זיהום האוויר וניצול משאבי טבע מתכלים).

5. חומרי גימור המעטפת.

שימוש בחומרי גימור על בסיס צמנט ( כגון טיח או אבן ציפוי מלאכותית), עדיף על פני שימוש באבן טבעית, אריחים קרמיים, או לוחות אלומיניום – מאחר שייצורם צורך אנרגיה מועטה בלבד, פגיעתם במשאבי טבע מתכלים קטנה, ועלות מחזור חייהם נמוכה יחסית.

בסוף מאמר זה תמצאו פירוט לחומרי גמר פנימיים בריאים המונעים התפתחות מחלות נשימתיות.

תכנון מערכות הבניין

בפרק זה מפורטים הנושאים השונים בהם ניתן ליישם את עקרונות הבניה הירוקה: בתכנון ובביצוע מערכות החשמל, התברואה, חימום המים, ההסקה ומיזוג האוויר בבניין.

1. מערכת התברואה.

בניה ירוקההתקנת מקטיני זרימה בכניסה לסוללות רחצה וראשי מקלחת, עשויה להקטין את צריכת המים ב- 40% מבלי שהמשתמשים ירגישו בכך.

הקפדה על בידוד תרמי יעיל של צנרת המים החמים תמנע איבוד אנרגיה רב ותקטין את הוצאות חימום המים.

שימוש במערכת חימום מים על פי דרישה, המבוססת על חימום בגז, מביאה לחסכון רב בהוצאות לחימום המים ובצריכת המים עצמה, מאחר שאין איבוד חום מדוד אגירת מים ( שאין בו צורך במערכת זו ) ואין צורך להמתין עד שיגיעו מים בדרגת החום הרצויה לנקודת הצריכה.

התקנת מערכת צנרת דלוחין נפרדת ("מים אפורים") כולל מיכל אגירה ומשאבה עבורם תאפשר ניצולם להשקיית הדשא והגינה ותביא לחסכון רב במים.

התקנת מסננים לכלור בכניסה לראשי המקלחות תמנע חדירת כלור לעור הגוף.

התקנת מסננים לחלקיקים קטנים תקטין את זיהום המים.

2. מערכת החשמל.

נורות פלואורסצנטיות קומפקטיות צורכות כ- 1/4 מצריכת החשמל של נורות רגילות ( נורות ליבון ) עבור אותה עוצמת אור ואורך חייהן גדול בהרבה, עד פי שמונה מזה של נורות ליבון. מומלץ להתקינן בחדרים בהם התאורה מופעלת ברציפות, ולא בחדרי שירותים בהם התאורה מופעלת לסירוגין.

ניתן לחסוך בהוצאות על חשמל לתאורה ע"י התקנת מערכת בקרת תאורה, המבוססת על חיישנים המפעילים את התאורה רק כשיש נוכחות אנשים בחדר ( אך לא בחדרי שירותים!). מערכת כזו יעילה גם לתאורת חוץ.

3. מערכת אוורור ומיזוג אוויר.

התקנת מערכת אוורור תקרתי בבית יוצרת תנועת אוויר בבית, בהתאם לעונת השנה. בקיץ היא שואבת אוויר קריר מהחוץ ומוציאה את האוויר החם דרך חלל הגג החוצה. בחורף התנועה בכיוון הנגדי, הכנסת אוויר חם מחלל הגג פנימה לתוך הבית והוצאת האוויר הקר החוצה.

התקנת מאווררים לסילוק האוויר החם מחלל הגג בכמות של 1 מ"ר לכל 150 מ"ר של גג, תקטין במידה רבה את חימומו בקיץ, ותשפר את הנוחות התרמית בקומה שמתחתיו.

התקנת מערכת סילוק אדים ועשן מעל התנור והכיריים במטבח תשפר את איכות האוויר בבית, ותקטין את החם והלחות בו.

מומלץ להתקין מסנני חלקיקים בעלי יעילות גבוהה ( מסנני HEPA), בכניסת האוויר החוזר של מערכת מיזוג האוויר. מסננים אלה מפחיתים את כמות חלקיקי המיקרו באוויר הגורמים למחלות בדרכי הנשימה בכ -90% .

העברת מובילי האוורור ("תעלות") בתוך החלל הממוזג תקטין את מידת איבוד האנרגיה במובלים.

הקפדה על איטום הפתחים סביב מעברי מובילי האוורור, תקטין את איבודי האנרגיה ותביא לחסכון בהוצאות התפעול של מערכת מיזוג האוויר.

התקנת מערכת מיזוג אוויר בעלת יעילות גבוהה (מספר SEER גדול מ -3 ), אשר מנצלת גז קירור ידידותי לסביבה (ללא HCFC ) תביא לחסכון באנרגיה, ותמנע זיהום האוויר בגז הפוגע בשכבת האוזון.

4. מערכת הסקה.

הימנעו משימוש באח הפועלת על עץ הגורמת לזיהום אוויר ויעילותה האנרגטית מועטה. אם אתם מעדיפים את השימוש בעץ, התקינו תנורי חימום סגורים שיעילותם גבוהה וזיהום האוויר שהם גורמים קטן ב-70%-90% מזה של אח.

מערכת חימום רצפתית (מערכת הידרונית ), המבוססת על הזרמת מים חמים בצנרת העוברת בתוך רצפת הבטון, היא מהיעילות ביותר ומקנה הרגשת נוחות מרבית לדיירי הבית, מאחר שהיא מחממת את האוויר באזור בו החימום נדרש ( בגובה האנשים).

יש להשתמש במתקני הסקה על גז בעלת ניצול מרבי (90% ומעלה ). מתקנים בעלי ניצולת כזו גורמים לזיהום אוויר מופחת וצורכים כמות מועטה יותר של דלק, מאשר מתקנים רגילים.

חומרי גמר בריאים

בבתים בהם אנו חיים ישנם מספר גורמים המשפיעים לרעה על בריאותנו. מדובר בגורמי אלרגיות למיניהם, חומרים רעילים ואף מסרטנים. היצמדות למספר כללים, תקל את מניעת השפעתם לטורך טווח. גורמי האלרגיה
הגורמים העיקריים לאלרגיות בתוך הבית הם:

 • הפרשות של קרדיות אבק-בית ( (Dust Mites ).
 • פרוות של חתולים וחיות בית אחרות.
 • הפרשות וחלקי גוף של תיקנים (גוקים).
 • נבגים של טחב ועובש.
 • ממיסים אורגניים נדיפים.

המחלות שנגרמות (או מחמירות) כתוצאה מהגורמים שנמנו לעיל הן אסטמה, נזלת כרונית, דלקות עיניים ודלקות עור (אקזמה).

1. הימנעות משטיחים:

אנשים החולים באסטמה, סובלים גם עקב ריבוי אבק וחלקיקי זיהום אחרים באוויר.

קרדית אבק הבית, מהגורמים העיקריים לתסמיני אלרגיה, היא בעל חיים זעיר באורך שבין 1/10 מ"מ ל- 1 מ"מ, הניזון מקשקשי העור של האדם.

הקרדית חיה בתוך מזרונים, בכריות ובשטיחים ומתפתחת בתנאים של חום ולחות (טמפרטורות מעל ° 25 צלזיוס.

השטיחים בבית אוגרים אבק וקשקשי עור, ולפיכך מהווים מקום אידיאלי לקינון של קרדית האבק. הימנעות משימוש בשטיחים תקטין במידה רבה מאד את מספרן של קרדיות האבק ואת כמות ההפרשות שלהן.

כתחליף לשטיחים מומלץ לצפות את הרצפה בציפוי עץ או תחליף עץ("פרקט") שאינו מכיל פורמאלדהיד כגון :

 • ריצוף במבוק.
 • ריצוף שעם.
 • לינוליאום טבעי המכיל שרף עצים.

חומרים אלה קלים לניקוי ואינם צוברים אבק, שערות ולכלוך, המהווים מצע גידול מצוין לקרדית האבק. להדבקת לינוליאום טבעי ושטיחים מקיר לקיר מומלץ להשתמש בדבקים על בסיס מים, המכילים מעט מאד ממיסים אורגניים נדיפים, שאינם פולטים גזים רעילים לחלל הבית.

2. חיפוי קירות.

בניה ירוקההנייר לציפוי קירות או הטפט, עושה את דרכו בחזרה לצו האפנה, ורבים משתמשים בו לחיפוי הקירות בבית. כאשר הטפט אטום ("אינו נושם"), עלול להיווצר טחב או עובש עקב רטיבות בשכבת המגע שלו עם הקיר. טחב זה הוא מקור לנבגים המהווים גורם אלרגיה.

כמו כן קיימים סוגי טפטים המכילים ממיסים אורגניים נדיפים המשתחררים לחלל החדר ועלולים לגרום לאלרגיות.

בבחירת נייר לציפוי קירות, יש להקפיד על כך שהנייר או הטפט לא יהיו אטומים, ויאפשרו ייבוש של רטיבות בקיר. כמו כן יש לבחור בטפטים שאינם מכילים ממיסים אורגניים נדיפים.
להדבקת הטפטים יש להשתמש בדבקים שאינם מכילים ממיסים אורגניים נדיפים.

3. מניעת עובש וטחב.

עובש וטחב מתפתחים במקומות לחים וחמים ובחללים סגורים ובלתי מאווררים. הם מתרבים ע"י נבגים הנישאים באוויר ונמצאים כמעט בכל מקום. נבגים אלו הם בעלי תכונות אלרגניות ויוצרים תגובות אלרגיה אצל אנשים רגישים.
מניעת עובש וטחב בבית מחייבת שמירה על מספר כללים, כלהלן:

איוורור נאות של חדרים רטובים (מקלחת, מטבח, חדר כביסה ושירותים).

איטום קירות חיצוניים למניעת חדירת רטיבות לקירות.

מניעת יצירת גשרי קור (בחדרים מחוממים בחורף מתעבים אדי מים על משטחים קרים ויוצרים רטיבות המאפשרת התפתחות טחב ועובש).

בידוד תרמי יעיל של קירות החוץ ושל תעלות מיזוג אוויר.

4. צבעים וציפויים רעילים.

צבעים רבים משמשים לצביעת קירות, רהיטים, דלתות וכו בחלקי הבית השונים. כמו נעשה שימוש בדבקים שונים (המשמשים בתהליך ייצור רהיטים), המכילים ממיסים אורגניים נדיפים המשתחררים באיטיות לחלל הבית. בחומרים אלו ישנם רעלנים רבים העלולים לגרום לבעיות בריאות שונות, החל מהפרעות בדרכי הנשימה וצריבה בעיניים וכלה בנזקים לכבד ולמערכת העצבים. חלק מחומרים אלו חשודים כגורמים מסרטנים. ריכוז חומרים אלו בתוך הבתים גבוה בשיעור ניכר לריכוזם באוויר החיצוני.

כדי להפחית את החשיפה לחומרים אלו יש להשתמש בצבעים ובדבקים על בסיס מים המכילים כמות מעטה ביותר של ממסיסים אורגניים נדיפים. עם חלוף העיתים והגברת המודעות, הוגברה גם הדרישה לחומרים "ידידותיים לסביבה", וניתן למצוא אותם כיום די בקלות על מדף המוצרים.

אבישי נוה, מהנדס בניין
מתוך אתר "בנייה"

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן