Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גגות "ירוקים"- עקרונות תכנון

מבוא

בניה ירוקה של גגות משמעותה – הקמת גגות באופן שעושה שימוש בעקרונות הבניה הירוקה:

 • שימור משאבים טבעיים.
 • הקטנת הפגיעה בסביבה.
 • הגדלת היעילות האנרגטית של הבית.
 • שיפור איכות האוויר (בתוך הבית ומחוצה לו).

שני סוגים של גגות משיגים מטרות אלו, כולן או חלקן: גגות "קרים" ו גגות "ירוקים".
בגגות אלו נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות, על מנת להקטין את צריכת האנרגיה בבית, תוך ניצול משאבי הטבע: אגירת מי גשם, שימוש במרכיבים ממוחזרים (שימור משאבים טבעיים) ושיפור איכות האוויר במבנה ובסביבתו.

במספר מקומות בעולם, מחייבים ביצוע גגות "קרים" או גגות "ירוקים" בכל בניה חדשה או שיפוץ של בניינים. בטוקיו, למשל, בכל בניה חדשה בשטח גג של 1,000 מ"ר ומעלה, יש להקצות 20% לפחות משטח הגג ל"גג ירוק". גם בשיקגו, בה הוקם גג ירוק בשטח של כ -2,000 מ"ר על בניין העירייה, מחייבים בכל בניה חדשה או בשיפוץ של בניינים, לבצע גגות "קרים" או גגות "ירוקים".

גגות "קרים"

גגות "קרים" הם גגות העשויים מחומרים בעלי רמת החזרה גבוהה מאד של קרינה.
בדרך כלל הם עשויים מחומרים בעלי גוון לבן בוהק, אם כי לאחרונה פותחו גם חומרים בגוונים כהים, לגגות משופעים. החומרים המיועדים ל"גגות קרים" חייבים להיות גם בעלי יכולת הקרנה גבוהה, המאפשרת להם להקרין לחלל האוויר אנרגית חום (המצטבר בגג) כקרינה אינפרא אדומה.

לוחות מתכת חשופים וצבעים מתכתיים, למרות היותם בעלי כושר החזרה גבוה, הם בעלי יכולת הקרנה נמוכה ולפיכך אינם יכולים לשמש כחומרים ל"גגות קרים".

גגות "קרים" יכולים להפחית את טמפרטורת הגג עד לכדי 37° צלסיוס בהשוואה לגג בצבע שחור ובכך להקטין בשיעור ניכר את כמות החום החודרת לתוך הבית. כמו כן, תורמת הפחתת טמפרטורת הגג להארכת משך החיים של הגג.
להלן אחדים מיתרונות השימוש בגגות "קרים" :

 • חסכון בהוצאות על חשמל למיזוג אוויר בקיץ – עשוי להגיע עד כדי 20% חסכון!
 • חסכון בהוצאות אחזקה שוטפת של הגגות.
 • הפחתת צריכת החשמל בשעות השיא (בהן מחיר החשמל יקר יותר).
 • הפחתת זיהום האוויר.
 • הקטנת אפקט "איי חום" האופייניים לאזורים עירוניים צפופים (בתוך עיר כמו תל אביב, גבוהה הטמפרטורה בלילות הקיץ בכ- 4° צלסיוס לערך מאשר בשוליה).

גגות "ירוקים"

[גג ירוק, בניין עיריית שיקאגו] ה"גגות הירוקים" פותחו בגרמניה כבר לפני 30 שנה, אך רק בשנים האחרונות התרחב השימוש בהם, גם בארצות אירופה האחרות ובארה"ב.

תוצאה זו הושגה, בין השאר, בזכות תמריצים הניתנים ע"י מוסדות השלטון המקומי, המכירים ביתרונותיהם הרבים של גגות אלו, ובהשפעתם החיובית על הסביבה העירונית.

ה"גגות הירוקים" הם גגות שטוחים (בדומה לרוב הגגות בבניה העירונית בארץ) המאפשרים ע"י יישום מערכות איטום וניקוז מיוחדות (יתוארו בהמשך) גינון של שטח הגג, לרבות יצירת מדשאה וערוגות צמחים שונים. ניתן ליישם "גגות ירוקים" גם על גגות משופעים, אך הם מוגבלים באופי הצמחייה שניתן לגדל על הגג, ובגלל תנאי האקלים בארץ, המחייבים השקייה בתקופת הקיץ, אינם ישימים בארץ.

ה"גגות הירוקים" תורמים הן למשתמשים (הדיירים) עצמם והן לסביבה ולציבור כולו. להלן פירוט תועלתם:

 • שיפור איכות האוויר בסביבה העירונית, כתוצאה מספיחת דו-תחמוצת הפחמן ופליטת חמצן לאוויר ע"י הצמחיה.
 • שיפור תנאי הנוחות האקלימית בתוך הבית.
 • הגדלת יכולת הבליעה ובידוד הרעש של הגג.
 • הקטנת צריכת האנרגיה לחימום בחורף ולקירור בקיץ.
 • הגנה על מערכת איטום הגג המאריכה את חייה בשנים רבות.
 • הקטנת אפקט "איי חום" העירוניים.
 • ניצול מי הגשם לצורך השקייה, מיתון זרימתם וכמותם של המים המגיעים למערכת הניקוז העירונית התורמת למניעת הצפות.
 • סינון מי הגשם (כתוצאה מתהליכים ביולוגיים, כימיים ופיזיקליים המתרחשים במערכת האדמה/ צמחייה) והקטנה ניכרת של כמות המזהמים המגיעים למערכת הניקוז העירונית.
 • יצירת "חזית חמישית" לבית ושיפור המראה של גגות העיר.
 • יצירת גינות לשימוש דיירי הבתים.
 • יצירת בית גידול לציפורים.

מבנה גג "ירוק"

קיימים שני סוגים עיקריים של "גגות ירוקים" :

 • שטחי – Extensive
 • עמוק – Intensive

הגגות מהסוג הראשון, מתאפיינים במשקלם הנמוך, עד 80 ק"ג למ"ר, בהשקעה כספית נמוכה יחסית ובצורכי תחזוקה מועטים.

הגגות מהסוג השני, מתאפיינים במשקל גבוה יחסית, מ-300 ק"ג למ"ר ומעלה, בהשקעה כספית גבוהה וצורכי תחזוקה גבוהה.

בשני סוגי הגגות יש לאפשר גישה לצורכי תחזוקה של הגג, ובשניהם ניתן לאפשר גישה להנאת הדיירים או הציבור (בהתאם לסוג המבנה עליו ממוקמת הגינה).

גגות "שטחיים" – Extensive

[בניה ירוקה, לבני בוץ, בניה מבוץ, בניה מאדמה, גג ירוק] הצמחייה בגגות אלה דורשת שכבת אדמה רדודה, בעובי שבין 5 עד 8 ס"מ בלבד, לצורך התפתחותה התקינה. צמחים המתאימים לגגות מסוג זה הם עשבים שונים ופרחי בר, שאינם דורשים השקיה וכן צמחים בשרניים (succulent).

מומלץ להשתמש בצמחיה האופיינית לאזור בו ממוקם הגג. גגות אלו ניתן לבצע בשיפועים של עד 33% !

מבנה ה"גג הירוק"

[בניה ירוקה, לבני בוץ, בניה מבוץ, בניה מאדמה, גג ירוק] הגג כולל 5 מרכיבים כלהלן:

 • שכבת הגנה על מערכת האיטום מפני פגיעת השורשים.
 • שכבת הגנה על מערכת האיטום מפני פגיעה פיזית או נזק אקראי, כתוצאה מפגיעת חפצים חדים בעת ביצוע עבודות האחזקה.
 • שכבת ניקוז המאפשרת זרימה מתונה של מים עודפים אל מערכת הניקוז של הגג.
 • שכבת סינון המונעת סתימה של מערכת הניקוז, כתוצאה ממעבר של גרגירים קטנים משכבת האדמה אל מערכת הניקוז.
 • שכבת אדמה (תערובת מיוחדת "תעשייתית" או טבעית המכילה אדמה מדושנת).

בשוק קיימים מספר מוצרים של יצרנים המתמחים בתחום הגג השטחי – Extensiv. במוצרים אלה יתכן שילוב של מספר מרכיבים המצוינים לעיל בשכבה אחת, למשל שילוב של מערכת הניקוז והסינון.
ניתן לכלול במערכת שכבת בידוד תרמי לשיפור הבידוד התרמי של הגג.

גגות "עמוקים" – Intensive

בגגות אלו ניתן לגדל צמחים רבים, לרבות שיחים רב שנתיים ועצים. עובי שכבת האדמה ומשקל המערכת כולה נקבע על פי סוג הצמחים שבכוונת המבצע לשתול. עובי שכבת האדמה יכול לנוע מ-15 ס"מ ועד 5 מ. המשקל הגבוה של שכבת האדמה מחייב לתכנן מראש את הגגות לעומס הנוסף.

גגות אלו הם גגות שטוחים, בשיפוע מירבי של 3%. גגות אלו כוללים בדרך כלל מקומות ישיבה ומנוחה ושבילי הליכה, כמקובל בגנים ציבוריים וניתן לשלב בהם ברכות נוי ומפלי מים קטנים. מערכת השכבות בגגות אלו מורכבת יותר וכוללת מאצרות לאיגום מים, מערכת השקייה ודישון וכמובן מערכות של מדרכים לשבילי הליכה ומשטחים.

אבישי נוה
מהנדס בניין
מתוך אתר "בנייה"

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן