Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עקרונות ניהול אחזקה מתקדמות

תחזוקה חזותית

תחזוקה חזותית-תחזוקה חזותית עוזרת לקבוע את מצב הציוד בכדי להעריך מתי יהיה צורך בתחזוקה .

תחזוקה חזותית מאפשרת תיזמון נוח של תחזוקה מתקנת בעת הצורך ויכול למנוע תקלות בלתי צפויות .

כך נוכל להעריך את אורך חייו של המוצר , וזמינות המוצר , לשפר את היעילות בטיפול המוצר

מנהלי אחזקה

מנהלי אחזקה -תורת הארגון

ניהול – POSDCoRB הגדרת ניהול הקלאסי – אלו מרכיבי היסודות של " לותר גוליק "

POSDCoRB -הוא ראשי תיבות בשימוש נרחב בתחום הניהול , והוא משקף את השקפה הקלאסית של התאוריה הארגונית .

 • PLANNING-תכנון , בניית תוכנית עבודה , ובחינת העתיד
 • ORGANIZING-ארגון , בניית המבנה הארגוני -מסגרת כגון , מנכ"ל , סמנכ"ל , מזכיר , דובר , מחלקה 1 , מחלקה 2 , מחלקה 3 .
 • STAFFING-ציוות , איוש- ציוות לכל מחלקה את האנשי מקצוע המתאימים ביותר למחלקות.
 • DIRECTING-הכוונה , הנחייה-כל איש מקצוע חייב לדעת את מקומו ותפקידו
 • COORDINATING-תיאום- תיאום בעלי מקצוע מתי יגיעו , ומה בכוונתם לעשות , וכמה זמן .
 • REPORTING-דיווח- בעלי המחלקות חייבים בדיווח לראשי המחלקות או לכל בעל מקצוע שקשור אליהם

BUDGETING-לתקצב , תיקצוב- כל עבודה חייבת בתיקצוב ובתזרים מזומנים .

יוסי וישניה – מנהל האתר

מנהלי אsfdחזקה -תחומי אחריות

תחומי אחריות

 • ניהול תקציב תחזוקה ואחזקה
 • תשתיות
 • חשמל
 • אחריות על ניהול ותקינות המבנה , מערכות וציוד
 • מערכות גילוי וכיבוי אש
 • מעקב וטיפול , הדרכות
 • אחזקה מונעת
 • בטיחות
 • ניהול תקלות , משימות
 • פיקוח ובקרה על משימות פתוחות
 • בניית והובלה תהליכי פיתוח ושיטות עבודה
 • תזמון ובקרת משימות מתוך תוכנית עבודה
 • גיוס צוות עבודה נכון לתחזוקה
 • מלאי חלפים
 • ניהול משא ומתן עם קבלני ביצוע ושרות
 • בניית תוכנית אחזקה רב שנתית
 • אחזקת מבנים , ציוד ומערכות
 • התייעלות
 • צנרת , מים ומשאבות

​יוסי וישניה – מנהל האתר

מהו עקרון פראטו או כלל 20/80

עקרון פראטו או כלל 80/20

בעזרת כלי זה אפשר להגיע למסקנות וניתוח אשר שייכים לנושא אחזקה .

לפי עקרון פראטו , וילפרדו פראטו היה כלכלן באיטליה והוא היגיע למסקנה ש 20% מכלל האכלוסיה אחראי על 80% אחוז מההון של המדינה זה אומר ש קובץ של 20% אחוז מהאנשים מחזקים ב 80% מסך כל ההון של המדינה

בעזרת ניתוח פראטו נוכל גם ליישם את זה על נושא ההחזקה בתור מנהל אחזקה בכיר חייב כל מנהל לדעת את עקרון פראטו ואיך להשתמש בעקרון והניתוח ולהגיע למסקנות .

בכתבה אנסה להסביר במילים פשוטות ובהדגמה של תרשים איך אפשר לעבוד עם העקרון וגם נוסיף את הגרף של לורנס

לדוגמא : נגיד שיש לנו 6 מכונות שעובדות ולכל מכונה יש לה תקלות (DWONTIME) אנחנו בתור מנהלי אחזקה רוצים לדעת איזה מכונות עובדות כראוי ואיזה מחמש המכונות יש להם את רוב התקלות (זה יכול להיות מנוע ,זה יכול להיות מעלית … )

נבנה טבלה גולמית ובא נציב את שש מכונות כל מכונה ניתן לה אות לאחר שיש לנו את שעות ההשבתה של כל מכונה לדוגמא :

טבלה גולמית
סה"כ שעות השבתה בשנת 2021 מכונה מנוע
40 F
230 A
590 C
15 D
35 B
110 E

לאחר שהצבנו את את הטבלה זה לא חשוב הסדר כי לאחר עיצוב טבלת הגולמי נעשה עכשיו את טבלת המעובדת

טבלה זו ניקח את שעות ההשבתה מהגבוה לנמוך ונבנה לנו טבלה כאשר נוסיף עוד 2 עמודות

עמודה בשם אחוז יחסי – (X*100 חלקי סה"כ כל השעות המצטברות של כל המכונות )

עמודה בשם אחוז מצטבר – (לאחר שחישבנו את האחוז המצטבר נסכם את האחוזים משורה לשורה ובסופו נקבל 100 %

לדוגמא:

טבלה מעובדת
% מצטבר % יחסי סה"כ שעות השבתה 2021 מכונה מנוע
57.843% 57.843% 590 C
80.392% 22.549% 230 A
91.176% 10.784% 110 E
95.097% 3.921% 40 F
98.528% 3.431% 35 B
99.702% 1.470% 15 D
100 % סה"כ 1020 שעות

בטבלה המעובדת אנחנו רואים לפי האחוז היחסי והמצטבר שבעצם שתי מעליות A ו C

הם המעליות עם אחוז המצטבר הגבוה עם שעות ההשבתה (DWONTIME) הכי גבוהות

כך נראה את זה בטבלה

דילוג לתוכן