Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אינדקס אמונים

מדריכים נוספים

  • טעויות וכשלים בחוקי תכנון ובניה- מדריך

    טעויות וכשלים בחוקי תכנון ובניה- מדריך

    אדריכלים רבים עומדים לעיתים במבוכה כאשר הם נדרשים להבין תקנה או הגדרה מסויימת בחוק התכנון והבניה. הסתירות בחוקים קיימות במגוון תחומים: החל מאופן חישוב שטח הדירה ועד לשאלה מי מוסמך לחתום על בקשה לרישוי. המדריך הבא מפרט סתירות וטעויות בחוקים ובתקנות, וממליץ על דרכים להימנע מהן.

דילוג לתוכן