Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקן בניה ירוקה למבני מגורים

מבוא

התקן לבניה ירוקה למגורים מובא כאן בגרסה חדשה ומורחבת. התקן יעמוד לבחינה מחודשת בכל שנתיים על מנת לשמור על עדכניותו ולשם הטמעת עדכונים מהשטח.

תקנים והנחיות לבניה ירוקה למגורים

המשרד לאיכות הסביבה הכין לתקן בניה ירוקה למגורים שני סוגי מדריכים: מדריך כללי ומדריך טכני, המסבירים את השימוש בתקן בשפה פשוטה ובאופן ברור.

  1. המדריך הכללי מפרט את אופן השימוש בתקן, מספק הסבר על מבנה התקן, על צורת הדירוג של בניינים, הפרקים השונים ועוד.
  2. המדריך הטכני נועד לשמש כלי עבודה למתכננים, לאדריכלים, ולמנהלי פרויקטים לצורך יישום התקן, וכן לשמש את כל המעוניין לקרוא ולהעמיק בדרישות התקן לבנייה בת קיימה.
    המדריך מפרט את הדרכים המאפשרות לעמוד בדרישות התקן, וכוללים פירוט והרחבה על מאפייני התקן, חשיבותו הסביבתית, הגדרות ומושגים, תקנים ומסמכים נלווים, יישום, חישובים נדרשים ודרישות הגשה.

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן