Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אחדד את הנושא שוב.

#40011
עפר שלמה
משתתף

אחדד את הנושא שוב.

ביצעתי עיסקה של אדריכלות + קונסטרוקציה למבנה מנדטורי קיים (40 בנוי דירת עמידר שהתחלקה  +שלד מעטפת קיים של בניה שביצע אבי לפני 30 שנה  ) סה"כ 110 מטר.  עוד בשלב סקירה בשטח עם האדריכל ובפגישה שניהלנו לפני סגירת החוזה היתה לי התלבטות בין גג רעפים  לבין גג בטון ששיתפתי את האדריכל/קונסטרוקטור .  הוא ביקש שאשקול ואחליט  – לא ציין שירצה יותר כסף בשום דרך לא בע"פ ולא בחוזה עצמו. כמה חודשים לאחר חתימה על חוזה ולפני חתימה על התכניות סופיות להיתר, החלטתי למען דור ההמשך, על גג בטון והקונסטרוקטור החליט שבגין החלטה זו הוא רוצה תוספת כספית של  6,000 ש"ח נוספים לתוספת הגג במקום גג רעפים. זה הפתיע אותי מאוד ראשית הדרישה לתוספת שלא צויינה בשום דרך, והסכום. גם אם יש אחריות יתרה (אני חושב שגם מגיע לו)הסכום אמור להיות חלקי  על הגג בלבד ולא מלא על קונסטרוקציה, הרי כבר כלל קונסטרוקציה על המבנה בתמחור, מדוע על הגג לוקח סכום מלא של קונסטרוקציה? האם דרך החשיבה הגיונית או משהו נסתר מעיניי עקב חוסר הבנתי בבניה?  עופר


דילוג לתוכן