Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אטימה תחת שבילים

#38572
גבי פייר
משתתף

אטימה תחת שבילים

שלום חגי, ארגזי הפרדה אינם משמשים תחליף לאיטום אלא כתשתית ליציקה במקרים שבהם קיימת אדמה תופחת.  את פרטי האיטום עליך לקבל ממתכנן המבנה / השלד.  אפשר לאטום את החלקים התת קרקעיים בטרם יוצקים את הרצפה – ולאחר מכן את ה/שביל עצמו ואת החלקים שמעליו. ראה גם איטום בתים צמודי קרקע- שבילים, משטחים מרוצפים, מפתני כניסה. בברכה,


גבי פייר מפרטי איטום ושיקום

דילוג לתוכן