Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אינני יודע מי המציא את המונח

#38796

אינני יודע מי המציא את המונח

אינני יודע מי המציא את המונח בדיקת בדק בית טוב שלא אומרים בדיקת בדק בית על ידי בודק שבא לבדוק את הבית לעצם הענין-בדיקת מכלול הליקויים בדירה ע"י מהנדס בנין או מהנדס אזרחי רצוי שתתבצע לגבי כל הליקויים בבית ולא רק התמקדות בליקוי מסוייםו. זה נכון גם לגבי דירות חדשות, גם לאחר בניה של בית או שיפוץ מסיבי בו וגם לפני רכישת דירה יד שניה בדיקתרטיבות תיעשה רק במקרה ומתגלה רטיבות. ברור שעל המהנדס הבודק להסתכל באופו כללי אם אין סימני רטיבות מחשידים, אולם בדיקות יותר מעמיקות, יש טעם לבצע רק כאשר ישנם סימנים המעידים על קיומה של רטיבות. בדיקת רטיבות, לעתים, יכולה להיות כחלק מבדיקה כללית של כלל הליקויים בנכס ולעתים ספציפית כאשר מתגלים סימני רטביבות. לגבי המחירים-כל בעל מקצוע גובה בהתאם למה שהוא מעריך את עצמו. בברכה


בברכה, צבי שטיין, עו"ד מגשר ונוטריון מומחה בתביעות בגין ליקויי בניה Zvi Stein, Advocate, Notary & Mediator TEL:03-6728559 TEL: 03-6720503 FAX: 03-6739193 http://www.zvistein-lawoffice.co.il

דילוג לתוכן