Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אני יודעת שאפשר תוך כדי בניה

#39782

אני יודעת שאפשר תוך כדי בניה

אני יודעת שאפשר תוך כדי בניה וגם מייד עם סיום הבניה . בדרך כלל יש שינויים בביצוע ואז מכינים תוכניות ASMADE לוועדה. תחכו לסיום הביצוע. אלה אם כן ידוע לכם שיש בעיה עם פתיחה של דלת במקום חלון. כי פתיחת דלת לשטח מסויים לעיתים מותרת לעיתים לא – תלוי לאן הדלת מופנית לשטח פרטי או ציבורי/משוטף. דבר נוסף חלון למרפסת או דלת למרפסת גם משנים מבחינת הארנונה . תבדקו את השימוש בוועדה או בתבע לפני שאתם עושים שינוי.


דילוג לתוכן