Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ארז שלום

#40058
שי רחמים
משתתף

ארז שלום

ארז שלום ראיתי שאתה מפנה כאן את הפונים למידות תיקניות לחניה, האם אתה יודע את המידה התיקנית של המעבר המוביל לחניה במיוחד כאשר החניה צמודה לקיר, הזוית המינימלית שמאפשרת פניה לחניה, משום שיש בפרוייקט עוד שתי חניות פנויות ואני חושב שאם אני אסית את תשומת הלב של הקבלן לעומק הבעיה אוכל להחליף את החניות ללא צורך תשלום לעורכי דין, כמו כן אם ידוע לך על תקדים משפטי דומה לבעיה שלי, בכבוד רב שי רחמים


דילוג לתוכן