Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בהמשך לשאלה

#38337
עטרה
משתתף

בהמשך לשאלה

תעלות הניקוז יהיובמקלחת שאחד הגודל שלה 80/80 והאורך תעלת הניקוז 60 ס"מ גם בשניה במקלחת השניה גודל המקלחת 85/100  רשת הכוונה לפתח ביוב רגיל העגול היא תוביל לביוב המרכזי של הדירה    


דילוג לתוכן