Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בור הביוב

#38480

בור הביוב

אך הבור והמשאבה נוספו אחרי הבניה והם משרתים רק דייר אחד הם לא עוברים במערכת הביוב המרכזית 


גבעוני חסיה

דילוג לתוכן