Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בית אבות: מגורי/ מעונות חוסים

#34183
ארז מירב
מנהל בפורום

בית אבות: מגורי/ מעונות חוסים

שלום, אכן, כפי שכתבת, סעיף 63א' בחוק התכנון והבניה קובע כי מגורי חוסים יכלו בהוראות לבניה למגורים. אך שימי לב לסייג המודגש: 63א. מעונות לחוסים (תיקון: תשנ"ה, תשס"ב) (א) יועדה בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת קרקע למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור כאילו הוא כולל גם היתר למגורי חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור במעון או למגורי נכי נפש שמשרד הבריאות אישר להם לגור במסגרת מגורים עצמאית או מוגנת, ובלבד שבבנין מגורים מאוכלס לא יגורו יותר מששה חוסים; הגבלה זו לא תחול לגבי בנין מגורים שאינו מאוכלס; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדה מקומית לכלול בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת, קרקע שיועדה בתכניות כאמור למטרת מוסדות, מעונות או טיפול בנזקקים, בכל מספר שהוא.  צירוף כל יחידות הדיור למבנה אחד, הופך אותם בהגדרה ל "בניין אחד". האם בשטח יש מספר בניינים? כמה חוסים יש שם? מדוע הם זקוקים לכל כך הרבה שטח בנוי?  אגב, האם קיימת חניה מוסדרת למבקרים? החוק קובע במפורש תקני חניה למוסדות כאלה. אם המוסד אינו עומד בהם יש טעם לפגם. האם למוסד קיים רישיון עסק תקף?ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן