Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בית משותף

#38664

בית משותף

כל הבנין – שתי היחידות הדו משפחתיות נשארות כבית משותף. יש צורך לערוך תיקון של תשריט וצו הבית המשותף ובעקבות הבניה החדשה ולסמן הצמדות של השטחים בהתאם לחלוקה של תתי החקלות. השאלה היא מבחינת חוק התכנון והבניה ודרישות העיריה, כמה יחידות מותר לרשום על כל תת חלקה ועד כמה ניתן פצל את הבית לעוד יחידות. סביר להניח שזה לא  ניתן. צריך לבדוק את המקרה בצורה ספציפית ואפשר לגשת לטאבו ולבדוק שם עם המפקח או מי שמטפל בביקורת על רישום בתים משותפים אם הרשם יסכים לקבל את הבקשה ולרשום אותה כפי שאתה רוצה. כמו כן ניתן לבדוק את הנושא בעיריה בועדה לתכנון ולבניה. בברכה אבי אלטלף, עו"ד


דילוג לתוכן