Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניה לא לפי התקנות

#41602

בניה לא לפי התקנות

הגשתי בקשה להיתר, כמובן לאדם פרטי שנוסיף על דירתו, הוועדה בודקת לי האם התוספת המבוקשת עומדת בתקנות, לשאלתי מדוע, הרי זו בניה פרטית, נאמר לי שעלי לעמוד בכל תקנות הבניה גם ללא מכירת הדירה, וגם בבניה שאינה צריכה היתר. האם אכן החוק כמו שהם אומרים או כמו שאתה אומר?


יו קיי

דילוג לתוכן