Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניה קלה

#39441
ראובן כהן
משתתף

בניה קלה

הי אמיר, לטעמי הבניה הקלה היום לא נופלת מאיכותה ומעמידותה משיטת הבניה המסורתית . בעולים יש צמיחה משמעותית של בניה בשיטות אלו. יחד עם זאת הבנקים בישראל חוששים ממתן הלוואת על נכסים מסוג זה ללא בדיקות מעמיקות על איכות ומצב הבנוי וגם כאשר נותנים זה תחת מקדמי הפחתה משווי השוק. אין כלל אצבע כי כל סוג בניה שונה מהותית מאחרת. במועד הכנת חוו"ד השמאית, השמאי יבחן את מצב וסוג הבניה ויחליט האם ניתן להתחשב בבנוי או לא. כאומדן בשבילך, אם מדובר על בית צמוד קרקע שהבניה הקלה בו עמידה לתקופת זמן שך 50 שנה לפחות, לא צריכה להיות הפחתה.    


בברכה, ראובן כהן, 050-3677667 שמאי מקרקעין ורכוש, כלכלן ">-shamaut.com/"_blank">ראובן כהן | ניהול נכסים      

דילוג לתוכן