Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בנייה על קו 0

#39894
ארז מירב
מנהל בפורום

בנייה על קו 0

שלום, האם ניתן להכריח אותו להרוס את הקיר שניצק תוך חדירה לשטח והפרה בוטה של הזכויות שלי?- ממש לא. ההפרה (פועלים דורכים בשטח שלך בלי תיאום איתך) הסתיימה והיית צריך לפעול משפטית בעת התרחשותה. באופן עקרוני השכן אף יכול לחייב אותך באמצעות בימ"ש להתיר לו להיכנס לשטח שלך על מנת לסיים את העבודה (שכן יש לו היתר בניה לכאורה חוקי). 1. לגביי ההיתר – באחת מועדות המשנה לתכנון ובניה מצויין כי נדרש אישור שכן לגבי הקיר המשותף- בוודאי. כל בניה על קו 0 מחייבת חתימת שכן, או נימוק של התנגדותו לחתום. לא הוצגה לנו מעולם בקשה לאישור כזה- בעניין הזה יש לפנות לעורך דין, כנראה מדובר ברשלנות וניתן אולי לתבוע פיצוי. ייתכן שניתן אף לבטל את כשרות ההיתר, אע"פי ששופט יקח בחשבון את הנזק שיגרם לשכן שלא באשמתו (זה תפקיד הועדה להתנות זאת). אני מניח ששופט לא יגרום נזק בלתי הפיך ליזם, אלא  ימנה שמאי/ אדריכל להכריע אם הבניה פוגעת בזכויותיך/ איכות החיים שלך. רוב הסיכוי, אם הבניה נעשתה ע"פ הנחיות התב"ע, שהוא יפסוק פיצוי סמלי שהועדה תצטרך לשם. בכל מקרה, אין סיכוי להריסה או פיצוי גדול  אלא רק במקרה מאוד חריג שבו הבניה ממש אינה סבירה לפי תנאי התב"ע. אני גם מציע לפנות למשרד הפנים/ מבקר המדינה ולהתלונן על הועדה אם אכן זה המקרה.  


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן