Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בקשה להתר יחידת דיור במקום שאין שם תוכנית בניין ערים המאשרת

#34964
-3627
משתתף

בקשה להתר יחידת דיור במקום שאין שם תוכנית בניין ערים המאשרת

>היי תודה שחזרת אלי , לעירייה אין כוונה לשנות תכנית בניין ערים , למה שתעשה את זה? השאלה אם יש גוף אחר שאכן יכול לעשות את זה ? את מדברת על מהנדס ועדה בעירייה? או בועדת ערער? המגוחך שמפעילים יחידת דיור ותופסים את מי "מתאים" להם . בוועדת ערער על פניו ההליך מכור. אם כך מה ניתן לעשות בכ"ז


דילוג לתוכן