Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בתכנית תבע רשום שלחלקה הנ"ל

#41976

בתכנית תבע רשום שלחלקה הנ"ל

בתכנית תבע רשום שלחלקה הנ"ל תתאפשר בנית חנייה תת קרקעית – ויש הנחיות לעומק מחזית קדמית ורוחב , אך לא מצאתי התייחסות לחישוב שטחים שלה ( בנוסף או כלול) . ולפי מה שאני מבין במידה ואכן תתוכנן היא תחושב על חשבון שטחי הבניה ?


דילוג לתוכן