Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גדר אטומה זמנית

#34741
ארז מירב
מנהל בפורום

גדר אטומה זמנית

שלום, אם תבדקי את תיק הבניין האמור תיווכחי כי הוועדה המקומית החתימה את היזם על הצהרה כי יקים גדר אטומה זמנית בהתאם לתקנות העזר העירוניות. במידה ולא קיים תצהיר כזה, על הוועדה להשיג אותו בהקדם מהיזם. בכל רשות יש תקנות עזר התואמות את התקנות למניעת מפגעים. לדוגמא, עיריית ירושליים קובעת: ח. שילוט האתר ומאפייני הגדר ההיקפית אתר החפירה / בנייה יש לשלט את האתר עפ"י דרישות החוק. לידיעה שילוט מחייב רישיון מטעם הרשות המקומית. 1. הגדר ההיקפית תעוצב על פי ההנחיות הבאות: 1.1. הלוחות יהיו מלבניים וישרי זווית וירכבו כשהחלק הצר אופקי . 1.2. גובה הלוחות יהיה 2.0 מ' לפחות מפני הקרקע . לאחר תחילת העבודות עקב מטרדים סביבתיים, גובה הגדר יכול ויידרש להיות לגבוה יותר בהתאם לשיקול דעת המחלקה לאיכות הסביבה. 1.3. רוחב כל לוח לא יעלה על 1.0 מטר. 1.4. הלוחות יהיו מפח מכופף מגולוון ובצעו בשיטות אלקטרוליטית בגוון לבן או " לבן שבור" 1.5. עובי הפח יהיה 0.75 מ"מ לפחות 1.6. כל קצה חשוף של הלוח יהי תחום בפרופיל "U" מברזל צבוע לשם הקשחת הלוחות ומניעת כיפוף. 1.7. לוחות הפח ייתמכו בעמודים ובקורות מחלקו הפנימי של הגדר ולא יבלטו מעבר לקו המתאר של הלוחות.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן