Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גדר משותפת

#39039

גדר משותפת

יש לי גדר משותפת עם הדיירים בשכנותי. לפני שנה חפרו הדיירים והנמיכו את מפלס הקרקע מעבר לגדר כדי לבנות קומת מרתף. החפירה יצרה הפרשי גובה בין המפלס אצלי לבין המפלס החדש. הם הבטיחו לבנות קיר תמיכה אך לא עשו כן. החשש הוא שהגדר תקרוס ותתמוטט ככל שיהיה סחף של הקרקע בגלל העדר תמיכה. האם  ניתן לחייב את הדייר השכן לבנות קיר תמיכה? אשמח לחוות דעתכם.


דילוג לתוכן