Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גדר על גבול חלקה

#33821
ארז מירב
מנהל בפורום

גדר על גבול חלקה

שלום, יש לעיין בתשריט המצורף לנסח הטאבו, או לחילופין במפת מדידה המצורפת להיתר. במידה והחצר מסתיימת באמצעות גדר לפני סוף החלקה ניתן לדרוש הזזתה. במקרה כזה יש לבקש ממודד מוסמך לקבוע את גבולות החלקה. במידה ויש שטח ציבורי מעבר לגדר- יש לבדוק בוועדה המקומית אם בוצעה הפקעה. במידה ומדובר בגדר שאינה תוחמת חלקה, אלא מצוייה בתוך תחום החלקה (למשל במקרה של הפרדה בין חצרות בתים אשר נבנו על אותה חלקה), מה שיקבע הוא התשריט המצוי בנסח הטאבו.



ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן