Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גובה מינימלי לצורך היתר

#39274
גלעד רונן
משתתף

גובה מינימלי לצורך היתר

ארז ערב טוב, לפי תקנות תו"ב (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) ברור שכל שטח נמוך מ-1.80 מ' לא רלוונטי לחישוב השטחים. אני מעוניין לבנות מחסן בגינה של בית פרטי בצמוד לגדר משותפת (קו בניין צדדי), אבל יש שתי בעיות אפשריות: (1) למיטב הבנתי, לפי התב"ע אצלנו אפשר לבנות מחסן רק בתוך קווי הבניין הקיימים, בניגוד לתוכניות אחרות שראיתי שמאפשרות הקמת מחסן בקו בניין -0-. (2) בבית יש מחסן קיים בשטח של 11.5 מ"ר והתב"ע מאפשרת מחסן בשטח של עד 12.5 מ"ר. לכן בפועל אין לי זכויות זמינות לצורך הקמת מחסן נוסף. המחסן המיועד אמור להיות בכל מקרה בשטח העולה על 6 מ"ר, כך שלא רלוונטי לצורך הקמה בפטור מהיתר. בהנחה שאני בונה מחסן שגובהו נמוך מ-1.80 מ' לא תהיה לי בעיה מבחינת חישוב השטחים וזכויות הבנייה. זה פתרון ישים מבחינתי. מכיוון שהמחסן יהיה גם נמוך מהגובה המינימלי המוגדר בתקנות לצורך שטח שירות ובכלל (1.80 מ') – האם המשמעות היא גם שלא צריך להגיש בכלל בקשה להיתר, ואז גם אפשר למקם את המחסן בצמוד לקו -0-?  בכל פרשנות אחרת, מה יהיה הטעם בהגשת היתר בנייה שאין בו שטחים רלוונטיים לפי תקנות החישוב? האם מבנה כזה יכול להיחשב בכלל כ"בניין"? שאלה נוספת בהקשר זה – אם בונים למחסן גג משופע לצרכי ניקוז שבשוליים יהיה 1.80 מ' ושיאו יהיה 2.10 מ' לדוגמה, אבל התקרה הפנימית (מגבס או מעץ) תהיה מיושרת כולה בגובה 1.78 מ' מרצפת המחסן – האם עדיין זה יעמוד בקריטריון של שטח לא לחישוב? תודה רבה!  


דילוג לתוכן