Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גודל חנייה מינימלית – רוחב חניה בין גדרות/ קירות

#36480

גודל חנייה מינימלית – רוחב חניה בין גדרות/ קירות

ארז שלום, ראשית תודה. הארת את עיני ועל כך תבוא על הברכה.  עוד שתי שאלות ברשותך בהתייחסות לתשובתך: 1. "בדוק את היתר הבניה החתום (בועדה המקומית) וצלם אותו". ההיתר אמור להיות בשרטוט/תוכנית שצילמתי אצל מהנדס העיר ?  מה אני אמור לחפש ?  2. "רצוי קודם למצות את התלונה מול הועדה המקומית לתכנון ובניה".  למה כוונתך ? הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירי ?  אני שואל כיוון שמהנדס העיר שלנו (היה אחד מאלו שפניתי אליו עם הבעייה) הפנה אותי למפקח על רישום המקרקעין (אני שייך לפתח תקווה) בטענה שהבעייה שלי קשורה לנושא סכסוך שכנים והם (העירייה) לא מטפלים בנושא. בעצם עד כמה העירייה יכולה לעזור לי בנושא אם בכלל ואם כן מי הגוף בעירייה שיכול לעזור ? בתודה מראש אריה-1954.     


דילוג לתוכן