Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גלריה

#40571
מירה נדבך
משתתף

גלריה

שלום, אני מעוניינת לבנות קומת גלריה כשטח שירות בתוך חלל שגובהו 5 מטר ברוטו. האם זה אפשרי שמתחת לקומת הגלריה יהיה שטח עיקרי ורק  הגלריה תהיה שטח שירות? האם הגובה של של שני המפלסים צריך להיות באותו גובה? אם גובה מחסן מוגבל ל220 כיצד קומת גלריה יכולה להיות בגובה 2.49 כשטח שירות?        


מירה

דילוג לתוכן