Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

דלת נוספת- חיצונית: חובת רישוי

#33983
ארז מירב
מנהל בפורום

דלת נוספת- חיצונית: חובת רישוי

שלום, בבית פרטי: כל שינוי בחזיתות המבנה מצריך רישוי (עבודה מצומצמת). בבית דירות:  כל שינוי בקיר חיצוני מחייב רישוי כנ"ל. פתיחת דלת נוספת לחדר מדרגות מחייבת גם היא רישוי ע"מ לוודא שלא מדובר בתוספת יח"ד. במבנה דירות יש לקבל בנוסף את אישור הדיירים היות ומדובר בגישה לרכוש משותף או שינוי שלו. להלן לשון חוק תכנון ובניה: 145. עבודות טעונות היתר: (2) הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה; בפסקה זו – "שינוי פנימי" – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;  אגב, במידה וכוונתך להוסיף יח"ד, או לפצל דירה- ידוע כי הרשויות נוטות להעלים עין, היות וקיים תמיד מחסור בדירות קטנות והרשות המקומית מעוניינת בתושבים צעירים/ זוגות צעירים ע"מ "להצעיר" את האוכלוסיה. אבל- דע כי החוק דורש רישוי. אם שכן יתעקש איתך על הפרה של החוק ירד כספך לטמיון.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן