Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

האם מרתף יכול להיות במפלס הדירה ? (בגלל השיפוע )

#34065

האם מרתף יכול להיות במפלס הדירה ? (בגלל השיפוע )

שלום . האם חדר מהדירה אשר גובהו הפנימי הוא עד 2.20 ,  וגם בגלל שיפוע הקרקע  החדר ברובו מתחת לפני הקרקע הטבעית , ותחתית תקרתו פחות מ 120 מעל ממוצע הקרקע הטבעית המקיפה אותו.    בחיפה , בגלל שהקרקע משופעת – , נוצר מצב שבו צד אחד של הדירה עומד על קומת עמודים , ו ואילו הצד השני קבור באדמה כמו מרתף . ( ויש בו באמת רק חלונות גבוהים. )  ( זה חדר של כ 18 מ"ר ). האם זה יכול להיחשב כ מרתף ?  ובקרה שכן, האם זה ייספר כשטח שירות ?  תודה 


דילוג לתוכן