Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

האם ניתן לבנות גג משופע על קירות בגובה מטר

#38843
roe halt
משתתף

האם ניתן לבנות גג משופע על קירות בגובה מטר

תודה, אבל בתקנות חישוב שטחים שהפנתה אליהם כתוב "שיפוע גג הרעפים לא יעלה על 30 מעלות, השיפוע יתחיל ממישור הרצפה. כל שטח בעליית הגג שגבהו עולה על 1.8 מטר והגישה אליו במדרגות, יחשב כשטח דיור ושטחו יחשב במניין זכויות הבנייה. תותר הקמת חלונות "קוקיה" לאוורור חלל הגג, בתיאום אדריכלי עם המחלקה." מאיפה הציטוט הזה לקוח?  


דילוג לתוכן