Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הבהרה: התייחסות למרפסת כגגון הפטור מהיתר

#41748
א בי
משתתף

הבהרה: התייחסות למרפסת כגגון הפטור מהיתר

בהמשך להודעה הקודמת שלי בעניין המרפסת של 15 מ"ר ללא היתר בקומה הראשונה על עמודים בבניין של 3 קומות על עמודים, מתברר שהיא בנויה כך שאפשר להתייחס אליה כגגון שנמצא בעורף החנות בקומת הקרקע (בשטח המשותף של הבניין), כך שלמעשה המרפסת היא התקרה של הגגון. הכל נראה בטיחותי ותקני, ובכל מקרה לפני שאקנה ארצה לקבל על זה אישור קונסטרוקטור. במידה וזה המצב, למעשה מדובר בעבודה הפטורה מהיתר לפי חוק הפרגולות, לא? אמנם אני צריך לדווח על עבודה הפטורה מהיתר (ומניח שיהיה קושי לעשות זאת בדיעבד) אך אם אני עושה את זה באיחור של כמה חודשים מיום הבניה ומסביר שרק כעת קניתי את הבית ומעוניין להסדיר, מניח שלא יעשו עם זה בעיה. אודה לטיפים מנסיונכם לגבי הסדרה במקרה כזה (כלומר מצללה בלי שבוצע לגביה דיווח כנדרש לפי תקנות עבודות הפטורות מהיתר).  בהנחה שאסדיר את זה מול העירייה, האם ניתן גם להצמיד את זה לדירה בטאבו למרות שזה לא בהיתר (כי לא נדרש היתר)? או לצורך הצמדה בטאבו חייבים היתר? תודה


דילוג לתוכן