Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הגדלת מספר יחידות הדיור, חוק שבס החדש

#38511
ארז מירב
מנהל בפורום

הגדלת מספר יחידות הדיור, חוק שבס החדש

שלום, על פי התקנות שהתקין שר הפנים מתאפשרת תוספת דירות מגורים בשיעור של עד 30% מהמספר המירבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש בלא תוספת זכויות בניה במסגרת הגשת היתר הבנייה. על פי התקנות ההקלה לתוספת דירות מגורים בשיעור של 30% תינתן עבור דירות ששטחן הממוצע עולה על 70 מ"ר ושהתקבלה חוות דעת מהנדס הוועדה המתייחסת לתמהיל הדירות המתקבל לאחר התוספת והשתלבותן בסביבה. עוד אמורה חוות הדעת לאשר כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה בסביבת הבניין נותנים מענה לצרכים הנובעים מתוספת הדירות. עוד על פי התקנות החדשות- הוועדה המקומית תהיה מוסמכת להתנות תוספת דירות מגורים בכך ששליש מהדירות הנוספות ישמשו למגורי בני מקום בלבד לתקופה של 10 שנים לפחות. הגדרת "בני מקום" לפי התקנות חלה על מי שהוא בן יותר מ- 18 שנים ומקום מגוריו הקבוע במשך שלוש השנים האחרונות לפחות הוא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית בה הותרת תוספת דירות המגורים. התקנות משנות את המצב הקיים לפיו התאפשרה במסגרת הקלה תוספת דירות מגורים של עד 20% וללא יכולת לקבוע את חלקן לבני מקום.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן