Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הגדרת מרתף

#34069
ארז מירב
מנהל בפורום

הגדרת מרתף

שלום, עלית על נקודה מעניינת. ההגדרה של "מרתף" בחוק סובלת מהזנחה. הנושא עלה אף בדו"ח אשר הוכן לבקשת וועדת החקירה לאסון ורסאי- ראה: טעויות וסתירות, חוק תכנון ובניה. עם, זאת, נהוג בפסיקה להגדיר מרתף ע"פ תקנות חישוב שטחים/ סטייה ניכרת:   "מרתף" – חלק מבנין שחללו בין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו;   כמו כן, שגובה תחתית תקרתו אינו עולה ב-120 ס"מ על הגובה הממוצע של פני הקרקע המקיפה אותו. (נערך ב 24/5/15) תכנית המתאר המקומית תקבע אם ניתן לתכנן מרתף, מה יהיה יחסו לאחוזי הבניה (קיבולת הבניה, כפי שכתבת) ומה יהיו יעודיו. בעיקרון שטחי המרתף ייחשבו כשטחי שירות, כל עוד גובהו לא עולה על 220 ס"מ (ובמקומות מסויימים אין כל הגבלה), וכל עוד אינו משמש למגורים. כך גם חיובי הארנונה. בניית מרתף אכן מגדילה את העלויות בשל הצורך לחפור, לאטום, ולצקת קירות מבטון מזויין בקירות התומכים. אחזקתו לאורך זמן יקרה בשל בעיות איטום ואיוורור. ובכל זאת: בעידן הנוכחי בו "כל מטר שווה זהב" יזמים רבים מצאו כי משתלם וכדאי לבנות מרתף, לכל ייעוד שהוא.    ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן