Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הוספת גרם מדרגות חיצוני בין שתי מרפסות של אותו דופלקס

#41763

הוספת גרם מדרגות חיצוני בין שתי מרפסות של אותו דופלקס

ברשותי דירת דופלקס גג (קומה 13-14) . בשני המפלסים מרפסות לכיון צפון שמדורגות בנסיגה זו מעל זו וצמודות במערב לקיר הבניין. ברצוני להוסיף מדרגות חיצוניות בבנייה קלה, במרפסת המפלס התחתון, שתהיינה צמודות לקיר הבניין המערבי, רחוקות מאוד ממעקה המרפסת ולא חורגות מקו בנין. מטרת המדרגות לאפשר מעבר קצר בין בין המפלסים היות והמדרגות הפנימיות של הדופלקס,  נמצאות בקצה השני של הדירה. הדירה והמרפסות ובכללן, אינן סמוכות לשום דירה אחרת. שאלתי, האם יש מניעה חוקית לגרם מדרגות שכזה והאם זה דורש בקשה להיתר בניה? תודה מראש


דילוג לתוכן