Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היטל השבחה- עירעור/ השגה

#33400

היטל השבחה- עירעור/ השגה

רוי שלום, היטל השבחה נדרש ע"י הוועדה המקומית בגין השימוש החורג במקרקעין בהתאם להפרש השווי שבין רכיב הקרקע לגן ילדים לזה של מגורים. סכום זה, מהווה ההשבחה והיטל ההשבחה הינו מחצית ממנה. קביעת היטל ההשבחה מתבצעת ע"י שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית כפונקציה של: א. הפרשי השווי בין השימושים המהווה ההשבחה הגולמית. ב. הפחתת עלויות ההתאמה הנדרשות. ג. תקופת השימוש. על שומת הוועדה ניתן להגיש השגה באמצעות שמאי מקרקעין "שומה אחרת" תוך 30 יום מיום קבלת השומה. בעת שתקבל את השומה, אשמח לעמוד לרשותך. בהצלחה!


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן