Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היי ארז, קודם כל תודה על

#38682
אילן אלדר
משתתף

היי ארז, קודם כל תודה על

היי ארז, קודם כל תודה על התשובה.   יש לי כבר את כל החומר, אני שואל בעיקר על החלק של : "הבקשה להיתר תיערך ע"י אדריכל המבנה, לאחר שהלקוח אישר את התכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכפופה לתקנות התכנון והבניה של משרד הפנים." כמה הוא אמור לעלות?  


דילוג לתוכן