Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היתר בניה לגלריה

#41210
ארז מירב
מנהל בפורום

היתר בניה לגלריה

שלום, ע"פ תקנות התכנון והבניה כל אלמנט קונסטרוקטיבי חדש חייב בהיתר. הגלריה מהווה אלמנט כזה, ויש חובה לקבל היתר לביצועה, תוך חישובים סטאטיים של מהנדס. בעת הגשת ההיתר יש לבצע את הגלריה בגובה מינימלי של 220 הקבוע בחוק כגובה מינימלי לחלל שירות. 


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן