Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היתר בניה ללא חתימת בעל דירה

#33452
ארז מירב
מנהל בפורום

היתר בניה ללא חתימת בעל דירה

הבנתי מהודעתך שהבקשה להיתר נעשתה לאחר מכירת הדירה והחצר לך. ע"פ חוק המקרקעין, גם אילו לא הייתה מוצמדת החצר לדירתך, אלא מוגדרת כרכוש משותף, עדיין הייתה נדרשת חתימתך, כבעל דירה בבניין, ע"ג בקשת ההיתר. קל וחומר אם החצר היא שלך. במקרה הנ"ל- החצר האנגלית שהוקמה בחצרך- נחשבת כבניה לכל דבר, והיה מחובתה של הרשות לקבל את חתימתך ע"ג ההיתר, כבעל הקרקע. אסביר את התהליך: טרם כל אישור של בקשה להיתר, העירייה אמורה לדרוש נסח טאבו עדכני לשישה חודשים אחורה. במידה והבניה עוסקת בבניה ע"ג רכוש משותף העירייה אמורה לדרוש את חתימת כל בעלי הנכס (כולל את חתימתך) ע"ג בקשת ההיתר. במקרה ומדובר בבניה  בחצר המוצמדת לך בטאבו- דרושה הייתה חתימה שלך בלבד. כפי ששמת לב- בשני המקרים דרושה הייתה חתימתך! להלן האפשרויות לתקלה: 1. פקיד הרישוי לא שם לב כלל לעניין החצר האנגלית, או שהוא התעלם ברשלנות מהעובדה שהיא מוקמת ע"ג רכוש פרטי (זכור: עיקר הבקשה הרי עסק בשינוי הייעוד של החניון במחסן- בשטח השייך לקבלן וייתכן והחצר האנגלית נראתה כעניין שולי או זוטר בעיני הפקיד הבודק) 2.  הפקיד הבחין בחצר המבוקשת אך העירייה לא טרחה לדרוש נסח טאבו, מתוך הנחה מוטעית שהקבלן טרם מכר דירות בבניין.  3. הפקיד הבחין בבניה בחצר ודרש נסח, אך מכירת הנכס לך לא באה לידי ביטוי בנסח הטאבו, מסיבה מסויימת (ייתכן ובעת הגשת הבקשה טרם נמכרה לך הדירה?) ולכן לא באה הדרישה מצד העירייה להחתימך. בכל מקרה, ובלי קשר לרשלנות אפשרית מצד העירייה, במידה ובעת בקשת ההיתר הנ"ל הדירה כבר נמכרה לך, הרי שהקבלן פעל שלא כדין. צריך היה לקבל את רשותך המפורשת להקמת החצר האנגלית בשטח השייך לך בטאבו.  לכאורה המצב כאן הוא שנעשתה בקשה להיתר לבניה על השטח שלך, ללא חתימתך כבעלים. אני מניח שהיתר כזה, באם אכן ניתן- בטל ומבוטל מבחינה משפטית. הייתי מתייעץ עם עו"ד, ופונה מיידית במכתב רשום לעירייה ומבקש הבהרות לגבי הנקודה הזו.  (ולפני כן- הייתי ניגש למחלקת ההנדסה בעירייה ובודק בתיק הבניין האם בכלל הוצמד נסח לבקשה ומה תכולתו! אל תשכח לצלם הכל…) לגבי הקבלן: צריך היה בכל מקרה להכניס לתשריט את החצר האנגלית, וליידע אותך על היתר הבניה. משלא עשה כן- הרי הוא חשוף לתביעת פיצויים.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן