Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היתר ותב"ע נקודתי

#38805
איתן כ
משתתף

היתר ותב"ע נקודתי

ארז תודה על תשובותיך, לגבי ניוד זכויות בניה בין קומות, רשמת שזה נקבע בתב"ע—–באיזו תב"ע ? יש תב"ע לניוד זכויות? יש לזה שם מיוחד? אני רוצה לציין שלעיתים העירייה לא אוהבת לנדב מידע, הבנתי שיצא חוק שתוך 30 יום חייבים לענות על שאלות או בירורים מקצועיים….איך מגישים שאילתות כאלה ?   לגבי אם קיימים לי זכויות בניה נוספות  – היכן הם בודקים זאת בעירייה ? ע"י מה ? כמות הדירות ושטח המגרש של הבנין ? כתוב להם במחשב?    לגבי היתר ישן שאושר לנו והתיישן על גודל של 28 מ"ר שאנו רוצים שיכירו לנו בבגודל זה, לעומת מה שאישרו לנו וכבר בנינו 23 (אנו צריכים את המטרים הנוספים לקירוי של גג), תוכל להרחיב מעט על "לגיטימציה"  כי זה נשמע שלעירייה יש את הזכות להחליט אם להשתמש בזה כי זה נותן לגיטימציה…הועירייה ממש לא  מפרגנת לפי הכירותי איתם. בנוסף מהו תהליך "הקלה" איפה אני יכל לקרוא עליו ? ולענין תב"ע נקודתי – זה התהליך הארוך מול הרשות המחוזית ?


דילוג לתוכן