Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היתר

#39519

היתר

אני אדריכלית מלווה את הזוג המבנה בגובה לפי תקן והשלד וכל חלקיו בדיוק כפי שהצגת לטענת מהנדס, גם בנייה קלה הוא לא מאשר כשהסברתי לו שב"ס הכל מדובר במבנה לגיטימי שאפשר בהחלט להתחיל אליו כאן מבנה בנייה קלה הוא טען שסוג בנייה כזה לא עומד בועדות אחרות בניתי בנייה קלה בתים שלמים מאפס.


דילוג לתוכן