Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המון תודה. האם פתיחת הליך

#35371
דוד נס
משתתף

המון תודה. האם פתיחת הליך

המון תודה. האם פתיחת הליך היתר קשורה קודם כל באחוזי בנייה או שגם בהנחה ונוצלו כל אחוזי הבנייה על ידי הקבלן יש לי סיכוי לקבל היתר ?


דילוג לתוכן